Skip to main content

Tips til deg som vil være forberedt

Tips til deg som vil være forberedt

Det å være på et jobbintervju er både spennende og nervepirrende. Samtidig krever det en del forberedelse. Ofte dukker spørsmålet om lønn opp mot slutten av samtalen. Det er ingen fasit for hvordan du skal lykkes med din lønnsforhandling, men du øker dine sjanser for å få den lønnen du ønsker dersom du er forberedt.

Fakta
Skriv aldri under på en arbeidskontrakt før dere har blitt enig om lønnen. Innen du kommer med ditt utspill er det en del fakta du bør ha oversikt over. Du må vite hva slags oppgaver og ansvar du får, om du får betalt for overtidsarbeid og hva som finnes av personalegoder, f.eks. felleslunch eller treningsavtaler.

Informasjon
Forsøk å finne ut av omtrent hvilket lønnsnivå din utdannelsesgruppe befinner seg på. Husk at dette er et omtrentlig nivå som kan variere avhengig av egne erfaringer, hvilken bransje du arbeider innenfor osv.

Sett mål
En smart idé er å sette et konkret mål for hva du vil ha i lønn. Når du så forhandler kan du foreslå en lønn som er større enn dette. På denne måten har du råd til å forhandle litt nedover og fremdeles få den lønn du ønsker, samtidig som arbeidsgiveren også er tilfreds med forhandlingen. Det er selvsagt viktig at ditt mål er realistisk. Tenk på hvilke erfaringer og egenskaper du har som er viktig for jobben og prøv å se det hele med arbeidsgiverens øyne.

Ha gode argumenter
Når du har tenkt over viktige erfaringer og egenskaper kan du samle gode argumenter. Vær tydelig og saklig. Når dere har kommet så langt som til å diskutere lønn er firmaet meget interessert i deg. Det er meget sjeldent at noen blir silt ut på grunn av for høyt lønnsforslag, men husk å ha argumentene på plass. En annen gylden regel er ikke å blande sin privatøkonomi inn i diskusjonen, som f.eks. at du har dyre lån eller dyre vaner.

Vær fleksibel
Vis at du er åpen for diskusjon når det dreier seg om ditt lønnsforslag. Det er også en god idé å ha bestemt en minimumslønn innen samtalen. På den måten vet du hele tiden hvor du står i diskusjonen.

Mulighetene er mer interessante
Vent så lenge du kan med å diskutere lønn. Til et jobbintervju er det tross alt dine fremtidige arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter som er mest interessante.


Back to top