Skip to main content

Tenk på deg selv som en lærer

Tenk på deg selv som en lærer

Tenk på deg selv som en lærer og dine medarbeidere som elever. Det lyder kanskje rart, men å lære bort istedenfor bare å gi ordrer, er en god måte som sjef å motivere sitt personal på.

Dersom du vil at dine medarbeidere skal utvikles og tenke selv, er ikke den beste strategien at du hele tiden forteller dem hva de skal gjøre. Dersom du i stedet utdanner medarbeiderne vil de lære seg å løse fremtidige problemer på egenhånd. Hvordan blir da du som er sjef også en god lærer?

Avisen Fast Company spurte noen lærere og utviklingsansvarlige i forskjellige bedrifter hvordan en god lærer skal være. Her er deres tips:

1. Forsøk å sette elevene, det vil si medarbeiderne dine, i sentrum. Det handler ikke om hva du skal gjøre, men hva de skal gjøre. Du skal være en veileder, ikke en selvutnevnt ekspert.

2. Lær dine medarbeidere å kjenne. Det er viktig å vite hva de har gjort tidligere og hvilke talenter og behov de har, ellers kan du jo ikke vite hva de behøver og ønsker å lære seg.

3. Skap et miljø der medarbeiderne kjenner seg trygge og kan få støtte. Trygghetsfølelse er viktig om man skal tørre å ta sjanser.

4. Entusiasme for jobben og bedriften din smitter av.

5. Du kan ikke lære bort noe før elevene innser at deres kunnskap ikke strekker til. Det første steget er altså å peke på hull i kunnskapen som medarbeiderne selv innser må fylles.

6. Se til at medarbeiderne forstår hva du prater om, hvordan organisasjonen fungerer, hvorfor du handler på en viss måte og hvorfor dere må gjøre nedskjæringer. Uten denne kunnskapen er det lett å miste arbeidere og gå glipp av nye muligheter, anledninger til salg.

7. Vær ikke redd for å si at du ikke vet, du behøver ikke alltid ha alle svarene. Å erkjenne at man ikke er fullkommen inngir respekt. Se likevel til at du har svarene på de grunnleggende spørsmålene for din yrkesrolle, for ikke å miste troverdigheten.

8. Gjenta viktige punkter, men pass på at det ikke bli masete. Finn i stedet nye måter å uttrykke det samme på.

9. Journaliststudenter lærer seg å ikke stille spørsmål som kun kan besvares med ja eller nei, men i stedet stille spørsmålet ”hvorfor?”. Det samme gjelder for dyktige lærere – still spørsmål som leder til diskusjon, interessante svar og nye tanker.

10. Idealet er å ikke fortelle medarbeiderne hvordan de skal gjøre, men å gi dem så mye kunnskap at de selv kan ta beslutninger og agere deretter.

11. Du må tørre å være stille og lytte. Undervisning er en dialog der læreren også må lytte og ta til seg studentenes/medarbeidernes synspunkter.

12. Du er ikke den eneste læreren. Vi lærer fra alle vi møter, la derfor medarbeiderne dine lære av hverandre.

13. Alle lærer ikke på samme måte. Som sjef og lærer må du kunne tilpasse deg ulike individer. Noen lærer best ved å lese en bok, andre vil se bilder, diagrammer osv.

Kilde: Fast Company


Back to top