Skip to main content

Slik unngår du de klassiske feilene i din CV

Slik unngår du de klassiske feilene i din CV

Det er veldig lett å gjøre diverse små feil når du skriver CV. Men det er også svært vanskelig å korrigere disse feilene etter at du har sendt din CV til en arbeidsgiver. Det er derfor viktig å unngå slike "enkle feil”. Her er noen vanlige fallgruver og tips om hvordan du kan unngå dem.

Grammatikk og stavemåte
Å kunne formulere en CV og et søknadsbrev uten stave- og grammatiske feil er utrolig viktig. En CV som inneholder mange feil oppleves som slurvete og få arbeidsgivere vil ansette en slurvete kandidat. Få hjelp fra noen du kjenner og be dem om å lese din CV. Det kan også være lettere å oppdage grammatiske feil hvis du leser den høyt for deg selv.

Masse tekst, uten melding
Hvorfor bruke 20 ord hvis du kan få frem ditt budskap med 5? Arbeidsgivere trenger ikke en detaljert forklaring av hver enkelt jobb du har hatt, men er på utkikk etter noen stikkord for å vise at du kan håndtere jobben. Prøv å fange oppmerksomheten med punkter eller liknende fremfor lange utsmykkede setninger.

Ikke tilpasset
Hvis du prøver å skrive en CV som passer enhver jobb du leter etter er det en høy risiko for at det vil ende med at du har en CV som ikke skiller seg ut. Dette kan igjen føre til at du blir ignorert. Arbeidsgivere vil ha en CV og et søknadsbrev som viser at du er rett person for den spesielle jobben som annonseres. Du bør gjøre noen endringer i søknadsbrevet slik at den er skreddersydd for jobben du søker.

Å markere plikter fremfor resultater
I stedet for å kun ramse opp hvordan tidligere arbeid har sett ut, legger du en tyngre vekt på resultatene. Nevn, for eksempel, hvis du har funnet en god måte å effektivisere din tid, eller nye metoder / tilnærmingsmåter du har bidratt til.

Lengre enn 2 sider

Det er sjelden grunn til å ha en CV på mer enn 2 A4-sider. Klarer du ikke å overbevise fremtidige arbeidsgivere innen disse rammene vil trolig ikke flere sider gjøre utslaget. "Less is more" passer godt her.

Utelatelse av informasjon
Enten det er ditt valg, eller bare et resultat av ren glemsel, så er det lett å utelate visse opplysninger om ulike jobber som kan gi "hull" i din CV. Dette "hullet" kan medvirke til at det virker som om du ikke har gjort noe som helst i en gitt periode. Risikoen er at arbeidsgiver vil kunne tenke det verste. Så i stedet for å la dem gjette, gjør ditt for at ingen slike "hull" oppstår. Har du noen gang vært inaktiv av flere grunner er det bedre å nevne dette. Det har nok kommet noe lærerikt ut av det også, kanskje har du tatt et kurs eller vært på en lærerik tur!

Klisjeer
Bruken av klisjeer som "lett for å samarbeide" og "dette er virkelig noe jeg brenner for" er ikke å foretrekke. Hvis du ikke kan bevise det, kan du like godt hoppe over det. Et bedre valg som kanskje ikke vil føles like mye som en klisjé, er å gi et mer konkret eksempel. Hvis du søker på en jobb innenfor kunst, kan du for eksempel skrive at "jeg har en genuin interesse for kunst som har resultert i mange museumsbesøk og kunstreiser".

Vage beskrivelser

Bruken av vage beskrivelser som egentlig ikke sier noe, om verken kvaliteter, mål, eller personligheten din er også viktig å unngå. I stedet for å skrive at du er på jakt etter en utfordrende jobb med muligheter for utvikling, er det en fordel å gi mer konkret informasjon som arbeidsgiver kan forholde seg til. Igjen er det lurt å tilpasse din søknad for hver jobb du søker.

Dårlig design
Dersom det ikke er en design-jobb du søker, bruk ikke for mye tid på utformingen av din CV. Med en brukervennlig og enkel skrift, svart tekst på hvit bakgrunn og en logisk rekkefølge kommer du langt. Hvis du er usikker, spør noen rundt deg om å ta en titt.

Uriktige opplysninger

Har du en perfekt utarbeidet CV, men får fortsatt ingen intervjuer? Sjekk CV’en din en ekstra gang. Det kan være så enkelt som at du har skrevet feil telefonnummer eller e-postadresse. Og når man snakker om din e-postadresse; har du fortsatt den gamle adressen din, slik som supermann@hotmail.com? Kanskje det er på tide å bytte til en e-post adresse som er litt mer profesjonell.


Back to top