Skip to main content

Slik skriver du en vinnersøknad

Slik skriver du en vinnersøknad

Kjernen i søknaden er et brev hvor du anbefaler deg selv til jobben. Det kan være greit å ta utgangspunkt i et standard brevoppsett, for søknaden må oppfylle visse formkrav.

Jobbsøknad er en egen sjanger, så vær tro mot den. Med unntak av annonser der arbeidsgiver spesifiserer at de ser etter spesielt kreative personer vil avvik fra sjangeren alltid telle negativt. Det må videre være tydelig hvem brevet er stilet til. Brevet må også ha en kort overskrift, for eksempel: 'Søknad på stilling som konsulent', og eventuelt et referansenummer dersom det er oppgitt i annonsen. Søknadsbrevet bør aldri være på mer enn en side. En rekke personalsjefer Kaleidoskopet har snakket med innrømmer at de uten videre kaster lange søknader.

Før du starter skrivingen
Søknaden må skreddersys den jobben du søker. Den skal være kort, informativ og markedsføre dine kvalifikasjoner i forhold til jobben som er ledig, og besvare spørsmålet: «Hvorfor skal bedriften velge nettopp deg?» Søknaden må være relevant i forhold til utlysningsteksten, les derfor annonseteksten grundig og spør deg selv:

Hva står i annonsen?
Annonsen vil inneholde en opplistning av kvalifikasjoner eller kravspesifikasjoner for aktuelle kandidater. Du skal senere i skriveprosessen punktvis begrunne at du har de kvalifikasjonene jobben krever, slik at leseren tenker: «Ja, dette er kandidaten vi søker». Ta likevel ikke alle kvalifikasjonene for bokstavelig. Arbeidsgiveren kan ikke regne med å få alle sine ønsker oppfylt, så gi ikke opp selv om du ikke har alle egenskapene annonsen nevner. Du bør likevel ha de fleste. Det sies stereotypiserende at menn søker stillinger selv om de kanskje bare oppfyller ett av kvalifikasjonskravene i annonsen, mens kvinner lar være å søke om de ikke fyller alle kravene.

Annonsen kan uten at det står direkte fortelle mye om bedriftens kultur og verdier, for eksempel om bedriften er har en konservativ og formell omgangstone. Senere i skriveprosessen kan du benytte deg av denne informasjonen, men vær forsiktig med å legge for stor vekt på den.

Hva står ikke i søknaden?
Er det spørsmål du føler står ubesvart etter å ha lest annonsen nøye eller føler du behov for mer informasjon før du skriver søknaden?

I annonsen er det oftest oppgitt et telefonnummer du kan ringe for å få nærmere opplysninger. Gjør det! Men tenk gjennom hva du vil spørre om og vær også forberedt på at du kan bli stilt spørsmål om deg selv. Vær kort og konsis. Det sier seg selv at en personalsjef som får 200 søknader til en enkel stilling ikke kan holde lange telefonkonferanser med alle potensielle søkere i forkant.

Be gjerne om å få tilsendt reklamebrosjyrer og produktkataloger. Søk på firmanavnet på internett og les det du kommer over om bedriften, gjerne før du ringer.

Tommelfingerregel
I løpet av søknadsbrevet skal du ha vurdert egen utdanning, erfaring, ferdigheter og motivasjon i forhold til jobben du søker.

Søknadsskrivingen
Søknaden tar utgangspunkt i annonsen og begynner gjerne med å henvise til hvilken avis, nettjeneste eller lignende du har lest annonsen i, eller hvordan du ellers har fått kjennskap til den ledige jobben.
Så beskriver du hvorfor du søker denne jobben, hva som er interessante arbeidsoppgaver for deg og hvorfor du søker nettopp denne stillingen. På engelsk kalles søknaden et motivasjonsbrev «letter of motivation», få derfor tydelig frem din motivasjon. Det er ingen ulempe å virke ambisiøs med definerte karrieremål. Fortell gjerne hvorfor stillingen passer til dine karriereplaner.

Deretter forteller du hvorfor din utdanning og bakgrunn er egnet til jobben du søker på.
Beskriv til slutt hvorfor du mener du kan tilby «det lille ekstra».
Dropp formuleringer som: «Jeg er kommer gjerne på intervju» eller «jeg håper søknaden blir tatt i betraktning». Det sier seg selv når du først har tatt deg bryet med å søke.

Når mottakeren leser søknaden din, vet hun ingenting om deg. Derfor kan du gjerne bli litt mer personlig i avslutningen og gi en kort karakteristikk av deg selv. Ikke vær for beskjeden, men unngå tirader av selvskryt. Skriv i jeg-form og unngå formuleringer som: «Andre sier at». Vær bevisst på hvem du er og hva du kan.
En del evner, som for eksempel lederegenskaper, vil likevel være vanskelig å uttrykke i jeg-form. Da kan det være greit å ty til en «andre sier at» formulering.

Når søknaden er ferdig, bør den ligge litt før du tar den frem igjen for å luke ut skrivefeil og dårlige formuleringer. SKRIVEFEIL ER TABU. Som regel blir en blind for eget arbeid og ser ikke feilene med det samme. Når du mener søknaden er bra, kan det være lurt å få noen som kjenner deg godt til å se på søknaden. Denne personen kan, i tillegg til å lese korrektur, også gi en tilbakemelding på om søknaden tegner et bilde av deg slik du er.

Jobb med språket ditt slik at innholdet blir konsist og vekker interesse hos mottakeren. Husk at målet med søknaden skal være å skape en forventning til deg som person slik at du blir innkalt til intervju. Det er da du skal presentere deg mer utførlig.


Til slutt noen kjappe råd i jobbsøkerprosessen

  • Gå nøye gjennom stillingsannonsen. Hva forteller teksten deg, og hva sier den ikke?
  •  Innhent informasjon om bedriften, ring gjerne kontaktpersonen for stillingen
  • Skreddersy søknaden til den stillingen du søker
  • Fortell bedriften hvorfor akkurat du passer for stillingen
  • Skriv hvorfor bedriften og dens bransje passer for deg
  • Skriv i jeg-form
  • La noen som kjenner deg lese søknaden
  • Følg brevmalen og hold deg strengt til jobbsøknadssjangeren
  • Skriv aldri lengre enn en side
  • For all del - unngå skrivefeil

Artikkelen er tidligere utgitt i karrieremagasinet Kaleidoskopet og utarbeidet av magasinets redaksjon. Mer stoff fra Kaleidoskopet finner du på www.kaleidoskopet.com


Back to top