Skip to main content

Si farvel til en negativ væremåte

Si farvel til en negativ væremåte

Saboterer du for deg selv på jobben gjennom en konstant negativ væremåte og tenkemåte? Om du undergraver deg selv så påvirker det ikke bare dine prestasjoner, men også hvordan dine kunder og kollegaer opplever deg.

Om det føles som du sitter fast i en negativ væremåte på jobb finnes det et ”3-stegs-program” for å snu trenden:

1. Identifiser din væremåte 
Første steg er å innse eksakt hvordan du undergraver deg selv og dine prestasjoner. Tre av de vanligste måtene er:

 • Henge seg opp i det negative. Mønsteret er det samme; uansett hvem du prater med så fokuserer du på det negative i din situasjon i stedet for det positive, det som ikke  er muligå gjennomføre i stedet for det som er mulig. Du husker alt det dårlige som har hendt deg, men ikke alt det bra og hva du har oppnådd. 
 • Sitte fast i dårlige vaner på jobb. Vi har alle våre dårlige vaner på jobb som det er lett å falle tilbake til. Vanene kan gå ut på at man ikke passer tiden, ikke overholder tidsfrister, slurvete gjennomført arbeid og dårlig kommunikasjon. 
 • Høre på indre stemmer: La ikke stemmen inni deg fortelle deg at du ikke holder mål. Denne stemmen gjenspeiler alt du føler deg usikker  når det gjelder deg selv og dine prestasjoner. Dette hindrer også din utvikling.

2. Nulltoleranse
Steg to er å bestemme deg for hvilken væremåte du skal konsentrere deg på å forbedre. Det er lettere å forandre dårlige vaner som å ikke passe  tiden, enn å gi slipp på negative følelser, men en negativ væremåte kan skade arbeidet ditt i en lang periode fremover. Når du har identifisert hva du vil endre på, vær hard mot deg selv! Denne oppførselen skal ikke tolereres.

3. Støtt oppunder det positive 
Steg tre er å skape struktur og system for å oppmuntre den positive væremåten og slå tilbake på den negative. Her er noen eksempler:

 • Noter hver gang du saboterer for deg selv.
 • Når du tar deg selv i å klage, høre på negative stemmer eller faller i noen gamle feller – stopp deg selv!
 • Mønsteret må endres slik at du kommer deg bort fra miljø som oppmuntrer den negative væremåten. Om du for eksempel alltid prater negativt om jobben i lunsjen med en viss gruppe mennesker – bryt vanen og ta lunsjen med noen andre utenfor dette miljøet.
 • For å unngå og falle tilbake til gamle vaner på jobb kan du strukturere arbeidstiden slik at den positive oppførselen blir forsterket og den negative minimeres. Kommer du alltid sent – legg inn en buffertid i kalenderen. Om du alltid utsetter oppgaver – lag din egen tidsfrist, tidligere enn den virkelige.
 • Om du alltid synes at tabbene dine er mer synlige enn fremgangen, så prøv å studer fremgang din objektivt. Du kan samle på skryt du får, for eksempel e-post, slik at du har en liten samling skryt du kan se på når du trenger en oppkvikker.
 • For å få de negative stemmene til å ti stille kan samtaleterapi, en mentor eller en karrierecoach være til hjelp. Om du unngår utfordringer fordi en liten røst sier at du ikke kommer til å klare det, kan samtaleterapi hjelpe deg med å forstå hvorfor du tenker slik og hvordan du kan finne en strategi for å komme over denne oppfattningen av deg selv.
 • En coach eller mentor kan hjelpe deg med å fokusere på dine mål og ta frem din styrke og motivere til utvikling.
 • Når det handler om å undervurdere sin egen kompetanse er du både problemet og løsningen. Hvis du håndterer din negative væremåte tillater du deg selv og andre å oppleve dine beste sider.

Back to top