Skip to main content

Mal for søknadsbrev

Mal for søknadsbrev
Form to

Søknadsbrev

Fornavn Etternavn
Hovedgaten 1
1000 Sted
Telefon: 12 34 56 78
Mobil:  12 34 56 78
E-post: epostadresse@domain.no
 
Søknad til stillingen som Økonomisjef
 
Hei,
Jag så i deres annonse på www.monster.no at dere søker en økonomisjef og ble veldig interessert. Mitt navn er Fornavn Etternavn. Mine styrker er at jeg har ti års erfaring med regnskap, økonomi og er vant til å møte høye krav til resultater. I dag er jeg ansvarlig for regnskapene til Bedrift-1 AS, lønn og fakturering.
Etter å ha fullført min utdanning i økonomi ved Universitetet X, jobbet jeg på Bedrift-2 AS der jeg lærte meg bokføring og regnskap for et større selskap. Vi jobbet internasjonalt, en erfaring jeg også vil få bruk for i deres stilling. Jeg har i seks år jobbet som økonomisjef med personalansvar for tre personer. Min erfaring av planlegging og organisering, ville være verdifullt om jeg får tillit til å lede økonomiavdelingen på Bedrift AS. Jeg er vant til å ta raske beslutninger og ta ansvar for at mitt arbeid blir utført nøyaktig og på best mulig måte. Å arbeide med mange leverandører og avdelinger, lokalt og internasjonalt, for å oppnå optimalt samarbeid, opplever jeg som svært motiverende og morsomt.
Min bakgrunn fra ulike bransjer og kjennskap til ulike kulturer har gitt meg en bred kunnskap for å håndtere endringsprosesser og være lydhør. Jeg liker å jobbe i et dynamisk og resultatorientert selskap, noe som jeg oppfatter deres bedrift å være.
For meg betyr personalansvar å løfte frem mine ansatte og gi dem nok kunnskap til å gjøre en god jobb og få dem til å trives. Jeg jobber med medarbeidersamtaler, kompetanse og eget ansvar. Min lederstil er basert på deltagelse og tydelige mål.
Jeg er en veldig positiv person som har enkelt for å finne nye måter og ideer til løsninger, og utfører alltid jobben min veldig nøye. Jeg hører ofte at min entusiasme er smittsom og bidrar til en bedre atmosfære og arbeidsmiljø på avdelingen vår.
På fritiden er jeg engasjert som leder i mine barns fotball-, respektive svømmeklubb, og jeg er ordfører i mitt borettslag. Med dette håper jeg at jeg har vekket din interesse og får muligheten til å komme inn og presentere meg selv ytterligere.
Med vennlig hilsen,
Fornavn Etternavn

Back to top