Skip to main content

Kvinner har best lederegenskaper

Kvinner har best lederegenskaper

Feminine verdier i næringslivet får stadig mer anerkjennelse. Nå slår en ny undersøkelse fast at kvinnelige ledere faktisk er bedre enn sine mannlige kolleger.

I den amerikanske undersøkelsen hevder Hagberg Consulting Group blant annet at kvinner er bedre enn menn til å motivere andre, skape gode kommunikasjonsforhold, produsere arbeid av høy kvalitet og lytte til andre. Når det kommer til strategisk planlegging og analytiske evner, stiller menn og kvinner i samme divisjon.

- Dette er egenskaper som er viktige for framtidas ledere. Kvinner har hatt en mer spørrende og involverende lederstil enn menn. Nå tror jeg alle ledere, uansett kjønn, vil bli nødt til å ha slike egenskaper for å tiltrekke viktig kompetanse, sier Aud Rolseth Sanner i SND i en pressemelding.

Populære egenskaper
Den amerikanske undersøkelsen var i utgangspunktet ikke laget for å avdekke kjønnsforskjeller, men for å evaluere ledere i større bedrifter og organisasjoner. Da resultatene skulle analyseres, kom de store kjønnsforskjellene til syne

Det er uheldig å lage skiller mellom typisk mannlige og kvinnelige egenskaper. Det mest fruktbare i denne diskusjonen er at vi ser en feminisering av lederrollen. Egenskaper som blir betraktet som feminine, er i ferd med å bli mer etterspurte, og da er det naturlig at flere vil ønske kvinnelige ledere, sier forsker Irmelin Drake ved Norges Handelshøyskole. Hun legger til at fokuset på feminine egenskaper også kan gjøre lederrollen mer fristende og mindre skremmende for kvinner i næringslivet.

 

Det er vanskelig å måle mannlige og kvinnelige sjefer opp mot hverandre. Gruppa av kvinnelige ledere er ennå så liten her i landet at det er vanskelig å gjøre noen gjennomsnittsbetraktninger på dette feltet, mener Elbjørg Gui Standal, studierektor ved Handelshøgskolen BI. Hun er imidlertid enig med Drake i at framtidas lederrolle vil bli mer fleksibel og kvinnevennlig. Samtidig håper hun at ledere i større grad vil bli rekruttert på bakgrunn av egenskaper enn kjønn. Først ble ønsket om flere kvinnelige ledere begrunnet ut ifra et rettferdighetsprinsipp. Deretter ble fokuset satt på kvinners ressurser. Da heller ikke dette førte fram, ble det fokusert på behovet for mangfold. I framtida tror jeg bedriftsledere vil slutte å tenke kjønn og begynne å tenke dyktighet i stedet, sier Standal.

Fortsatt få kvinner i toppen Men kvinneandelen er fortsatt lav, til tross for at likestillingen er kommet relativt langt i Norge. Noen av forklaringen på at kvinner kommer dårligere ut enn menn kan, ifølge adm.dir Finn Bergesen jr i NHO være:

  • Kvinners ambisjonsnivå – de må også selv ville
  • Kvinners utdanningsvalg
  • Bransjer og bedrifter er ikke gode nok til å profilere seg som spennende arbeidsplasser for kvinner
  • Menn og menns kultur er fortsatt dominerende i næringslivet
  • Kvinner i produksjon har mer stasjonære og ensidige jobber som gir en smalere kompetanse og derved færre muligheter
  • Fokus på kjønn som kategori fremfor utvikling av kriterier for god ledelse generelt – stigmatisering av kjønn
  • Forholdet arbeid og privatliv er ikke godt nok ivaretatt – kvinner har fortsatt hovedansvar i hjemmet

Kilder: Stavanger Aftenblad og NHO


Back to top