Skip to main content

Intervjuspørsmålene du aldri slipper

Intervjuspørsmålene du aldri slipper

Ingen ansettelsesintervjuer er like, eller? Visst handler det om ulike stillinger, ulike bedrifter, ulike intervjuere, men det finnes et antall spørsmål som alltid pleier å dukke opp.

Hvem har ikke fått noen av følgende spørsmål: Hvorfor sluttet du i din forrige stilling? Hva er dine sterke og svake sider? Har du noen spørsmål?

1. Hvorfor sluttet du i din forrige stilling?
Kanskje sluttet du fordi du ikke kom overens med sjefen, ikke likte arbeidskollegene dine, var lei arbeidsoppgavene dine eller tjente for dårlig. Dette er ikke riktig svar på spørsmålet. Risikoen er at du oppfattes som en vanskelig person som ikke ser muligheter, kun problemer, uansett hvor berettiget misnøyen din er.

Forsøk i stedet å gi et fremtidsrettet positivt svar, der du setter deg selv i sentrum. Si for eksempel at du sluttet fordi du ville sikte deg inn på en annen bransje, eller ønsket å anvende kunnskapene dine innen markedsføring, programmering osv. , eller ville jobbe mindre med tall og mer med mennesker.

2. Hva er dine sterke og svake sider?
Kanskje er dette det mest klassiske av alle ansettelsesspørsmål? Det rekruttereren eller den blivende arbeidsgiveren ønsker å få rede på her er om du passer inn i bedriften, og om dere kommer til å komme overens og arbeide bra sammen.

Forsøk å være ærlig, selv om du selvfølgelig helst skal løfte frem flere positive enn negative sider hos deg selv! Forbered gjerne en liste før intervjuet der du vurderer dine svakheter og styrker, slik at du kan gi et gjennomtenkt svar. Spør gjerne kolleger, venner eller familie dersom du har vanskelig for å komme på gode eller mindre gode egenskaper.

Svakhetene dine skal helst være noe du kan forandre til noe positivt. Unngå egenskaper som kan oppfattes som klisjeer, eksempelvis ambisiøs, driftig, kompetent. Du gjør et bedre inntrykk hvis du nevner sider som er unike for akkurat deg.

Fra arbeidsgiverens synsvinkel er det positivt å være klar over sine dårlige sider, da det ofte innebærer at man arbeider med å forbedre dem. Vær beredt på å kunne forklare de positive egenskapene du nevner med konkrete eksempler, som situasjoner på jobben der de har kommet godt med. Og avklar gjerne med referansene dine – bekrefter de ikke en eneste av dine sterke sider ligger du dårlig an…

3. Har du noen spørsmål?
Svar ikke nei på dette spørsmålet! Lag en liste på minst 10 spørsmål du kan ta med deg til intervjuet. La spørsmålene først og fremst sirkulere rundt din rolle i foretaket og virksomheten, ikke rundt hvilke goder du kan få. Spørsmålene kan variere avhengig av hvem som intervjuer deg:

- Treffer du en rekrutterer, spør om jobben, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer som venter deg.

- Personalansvarlig kan fortelle mer om bedriften og ”din” avdeling

- Snakker du med sjefer, spør om bedriftens fremtidige prosjekter og om bransjen. Med riktige spørsmål kan du briljere litt med din bransjekunnskap.

Selvfølgelig skal du også spørre om lønn og goder, men velg riktig tidspunkt. Ta spørsmålene om arbeidsoppgaver og virksomheten først. Når du kommer til andre intervju eller får et konkret tilbud kan du snakke om goder.

Av: Malin Selin


Back to top