Skip to main content

Intervjuguide-Selg deg selv på intervjuet

Intervjuguide-Selg deg selv på intervjuet

På bakgrunn av din søknad med vedlagt CV blir du invitert til et førstegangsintervju. Dette er din mulighet til å overbevise bedriften om at du er den rette for stillingen.


Orienter deg
Skal du lykkes, må du forberede deg. Ikke begynn med å tenke på hva du vil si, men med å spørre deg selv om hva du vil oppnå. I intervjuet skal du markedsføre deg selv. Det viktigste i all markedsføring er å kjenne markedet. Derfor skal du bruke tid på forarbeidet.
Som i forarbeidet med søknaden, er det også her lov å bruke telefonen. Det er oppgitt en kontaktperson i annonsen og det er fullt lov å benytte denne, men husk at spørsmålene skal være korte og konsise. Ta også frem igjen informasjonen du fant da du arbeidet med søknaden, selskapets årsrapport, produktkataloger og omtale av bedriften du har funnet på Internett.

Forbered spørsmål
Du bør også forberede noen spørsmål å stille på intervjuet. Her kan du dra nytte av kunnskapene du har tilegnet deg om bedriften mens du forberedte søknaden din.
Vis deg interessert, men ikke for kritisk. Intervjuet er ikke rette tidspunkt å være belærende dersom du mener du har funnet svakheter i bedriften. Noter spørsmålene ned på en notatblokk du tar med deg på intervjuet.

 • Bruk tid på forarbeidet og forbered spørsmål til intervjuerne
 • Velg antrekk med omtanke. Det er bedre å komme litt for fin enn for shabby. Still presis og opplagt til intervjuet
 • Ha en bevisst holdning til hvorfor du søkte jobben og hvorfor du vil egne deg i stillingen
 • Husk å holde øyekontakt med intervjuerne
 • Forbered deg på å snakke om deg selv
 • Svar ærlig på det du blir spurt om
 • Ta etterarbeidet etter jobbintervjuet seriøst
 • Til et intervju bør du legge litt omtanke i hva du tar på deg. Kle deg forholdsvis nøytralt. Velg klær du selv føler deg vel i, klær du synes du er litt fin i - det er sannsynligvis klær som passer deg, og velværefølelsen hjelper på selvtilliten. Klærne skal understreke og fremheve deg som person, ikke overdøve deg. Det er en regel at det er bedre å komme for pent dresset enn som en slask. T-skjorte og jeans tilgis ikke, mens dress i en uformell bedrift vil tilgis.
  Sminke og dufter skal være diskret. Det er ikke sikkert at alle er like begeistret for parfymen eller etterbarberingsvannet som du er selv.

  Møt presis
  Det finnes svært få unnskyldninger som er gode nok til å komme for sent til et intervju. Det må bare ikke skje. Vær ute i så god tid at uforutsette ting kan skje uten at du kommer for sent eller blir stresset. Gjør deg kjent med veien på forhånd.

  Første håndtrykk
  Vi bruker bare få sekunder til å danne oss et førsteinntrykk av mennesker vi møter. Sørg for at førsteinntrykket av deg blir så godt som mulig. Møt blikket til dem du skal hilse på og gi et fast håndtrykk.

  Nerver og stil
  Det er lov og helt naturlig å være nervøs. Angsten for å mislykkes når vi helst vil vise oss fra vår aller beste side, kan gi pustebesvær og full storm innvendig. Da gjelder det å kunne noen triks for å takle lampefeberen. En god hjelp kan være å tenke på at de som har innkalt deg til intervju gjerne vil bli kjent med nettopp deg fordi de har fått et positivt inntrykk fra søknaden din. Det er også helt i orden å fortelle at du er litt nervøs.
  Kroppsspråket er med på å forme inntrykket av deg fordi følelsene reflekteres i kroppsspråket. Det må være samsvar mellom hva munnen og kroppen sier. Vær deg selv. Alle mennesker har sin egen stil. Likevel er det enkelte ting du bør være oppmerksom på. Krum rygg, sammensunkne skuldre og hengegeip bør unngås. Rett deg opp i full lengde og prakt, se rett frem og smil. Se rett på den som snakker og møt øynene til de som lytter når du snakker.
  Tenk også gjennom om du har uvaner som å rote deg i håret eller gjøre andre bevegelser som stjeler oppmerksomheten fra det du sier. Forsøk å la hendene hvile rolig i fanget. Det kan bli mye å huske på at du ikke skal gjøre, og det er kan gjøre deg mer anspent på intervjuet. Vårt råd blir derfor å alltid ha med seg en notatblokk og en penn. Tar du noen notater under intervjuet og passer på å ha god blikk-kontakt med intervjuerne, vil kroppsspråket bli "riktig" av seg selv.
  Viktigheten av blikk-kontakt kan ikke understrekes nok. En vanlig tabbe dersom flere er til stede i intervjusituasjonen er å glemme en eller flere av intervjuerne. Det blir for dumt å fortelle om hvor flink du er til å få alle i temaet til å dra samme vei, samtidig som du bare henvender deg til én av intervjuerne. La derfor blikket vandre mellom intervjuerne.

  Etter at representantene fra bedriften har presentert seg, vil du få muligheten til å gi ytterligere opplysninger om deg selv med utgangspunkt i det du har skrevet i søknaden. Du bør tenke gjennom om det er en rød tråd i det du har foretatt deg og om du kan knytte kvalifikasjonene dine opp mot kravene som er spesifisert i annonsen. Du bør ha tenkt gjennom hvorfor du søkte nettopp denne jobben. Forventningene du selv har til jobben, er viktige opplysninger for de som skal ansette en ny medarbeider.

  Intervjueren ønsker å bli så godt kjent med din personlighet som mulig for å kunne vurdere om du passer inn. Vær derfor forberedt på å bli spurt om deg selv og ditt forhold til andre mennesker. Hvordan du reagerer i ulike situasjoner og om du har løst oppgaver eller gjort noe spesielt som du mener har utmerket deg. Fritidsaktiviteter og sosiale relasjoner er også interessante for intervjueren.

  Definer din situasjon som jobbsøker
  Før du kommer på intervjuet, vil bedriften vite ut i fra søknaden din hvilken situasjon du er i som jobbsøker. CVen viser om du vil bytte arbeid, er arbeidsledig eller om du kommer rett fra utdannelse. Ut fra bakgrunnen din for jobbsøker må du være forberedt på ulike spørsmål. Dersom det er et karrierebytte du ønsker å gjøre, vil du måtte fortelle om jobben og ansvarsområdene du har i dag og om hvorfor du vil bytte jobb. Enkelte snakker negativt om nåværende kolleger, overordnede eller arbeidsoppgaver. Vil du ha ny jobb skal du være forsiktig med det, og heller fremstille deg selv som et positivt menneske som trives der du er. Selv om du har en aldri så god grunn for å ha kommet på kant med sjefen, vil rekruttererne tenke sitt: De vil se på deg som en konfliktskaper.

  Går du derimot arbeidsledig, vil du måtte regne med å gjøre rede for hva du har gjort for å skaffe deg jobb og hva du bruker dagene til. I tillegg må du kunne forklare på en overbevisende måte at du virkelig vil ha stillingen og at det ikke bare er en av 100 jobber du har søkt på.
  Som nyutdannet er det først og fremst utdannelsen din og de kvalifikasjonene den gir som gjør deg interessant for bedriften. Dermed blir utfordringen å tolke egen kompetanse og forklare på en lettfattelig måte hva utdannelsen din egentlig gir av ferdigheter. Studieveileder eller karrieresenteret på ditt studiested er rett sted å henvende seg dersom du trenger hjelp med å beskrive hvilke kompetanser utdannelsen din gir.

  De vanskelige spørsmålene
  Svar ærlig på alt du blir spurt om. Finnes det ufordelaktige ting å si om deg, er det bedre det kommer frem nå enn etter at du er ansatt, uten at du skal overfokusere på dine negative sider.
  Spørsmål som "hva kan du tilføre vår virksomhet?", eller "hvorfor bør vi ansette deg?" er eksempler på spørsmål du bør ha tenkt igjennom. Etter hvert er det blitt mer og mer vanlig med intervjukurs der du kan lære svar på de fleste spørsmål. Vær oppmerksom på at erfarne intervjuere gjennomskuer når du bruker innøvde svar og når du svarer ærlig. Det er derfor langt viktigere at du har et bevisst forhold til hvorfor du søker deg til stillingen enn at du har pugget standardfraser. Det at du er åpen og ærlig kan gjøre arbeidsgiveren villig til å se gjennom fingrene med dine svakheter.

  Skryt
  Mange har en lei uvane med å skryte av seg selv på intervjuet. Her er det viktig å tenke på at du må være i stand til å fortelle hvorfor du er flink i det du gir deg ut for å være flink i. Sier du at du har kunnskap på et område, skal du også ha det. Om det ikke er vanlig i første intervjurunde, så stiller fagpersoner fra selskapet ofte opp i andre runde for å finne ut om du har kunnskaper på relevante områder. Da er det dumt å bli satt ut av første dybdestikk med fagpersonens spade.

  Lønn
  Du bør la bedriften ta initiativet til å snakke om lønn og arbeidsbetingelser. Men det er naturlig at du er forberedt på å svare på hva du forventer. Det er ingen grunn til å si at du forventer lavere lønn enn det som er vanlig norm for stillingen du søker. Er lønnen lavere, bør heller arbeidsgiver begrunne dette ut fra arbeidsbyrden, lange ferier eller lignende.

  Blir ikke lønn tema på intervjuet er det like greit å la saken ligge til du eventuelt får jobben. Da er det du som har overtaket. Avgjørelsen om å velge deg til stillingen er allerede tatt, søkerne som ikke fikk jobben er kanskje varslet om det, og teamet som plukket deg ut må settes sammen på nytt dersom du takker nei. For alt du vet, har den som kontakter deg med den gode nyheten noen ekstra forhandlingskroner å gå på dersom du ber om mer lønn for å takke ja til jobben.

  Det er etter hvert blitt vanlig å åpne intervjuet med en personlighetstest. Årsakene til dette er mange, men ofte er det spesielle egenskaper bedriften mener kreves for å lykkes i en bestemt stilling. For eksempel bør en selger være utadvendt. Testene er sjelden dømmende og det blir alltid en samtale etter testen der du får muligheten til å si om du kjenner deg igjen i testresultatet.

  Flere intervjurunder
  Hvor mange intervjurunder bedriftene foretar, varierer. Som en grunnregel vil det til stillinger i bedrifter der personalavdelingen rekrutterer uavhengig av linjeorganisasjonen eller til stillinger med mange søkere holdes flere intervjurunder. Her er førstegangsintervjuet ofte ment som en ren utsilingsprosess, og den virkelige prøven møter du først i neste intervjurunde.

  Andregangsintervju
  Kommer du gjennom førstegangsintervjuet, som ofte ikke er ment som annet enn en ren utsilingsprosess, møter du den virkelige prøven i andregangsintervjuet. Generelt er andregangsintervjuet et dybdeintervju, der også fagpersoner fra bedriften deltar i tillegg til personalfolkene.

  Tredje runde
  Det er ikke så mange bedrifter som kjører tre intervjurunder, men for de som gjør det vil tredjegangsintervjuet være selve finaleintervjuet. Her vil personer fra ledelsen være tilstede, og det vil kanskje bare være et par kandidater tilbake å velge mellom. I bunn og grunn fortoner tredjegangsintervjuet seg ofte svært likt førstegangsintervjuet. Du vil måtte presentere deg selv igjen og svare på spørsmål om utdannelse og lignende. Det er typisk å snakke om forventninger til lønn og arbeidsmengde i denne intervjurunden.

  Andre intervjuformer
  I tillegg til den vanlige samtalen og personlighetstester finnes det et vell av andre intervjuformer. Alle har den samme hensikten, nemlig å komme deg under huden for å finne ut hvordan du reagerer i ulike situasjoner, hvordan du tenker og løser oppgaver sammen med andre. Kort sagt hjelpe intervjuerne med å danne seg et bilde av deg som person.

  Case
  I tillegg til personlighetstester og samtaler finnes et vell av andre intervjumodeller. Den mest populære metoden de siste årene har vært såkalte caseintervju. Her skal du løse konkrete case foran en eller flere intervjuere.
  En typisk caseoppgave kan være: "En liten lokalavis sliter med fallende opplag og synkende lønnsomhet. Foreslå tiltak for å snu den negative trenden" Det er klart det ikke finnes noe svar et slikt spørsmål. Da hadde samtlige aviser i Norge vært en gullgruve, men det viktige her blir hvordan du resonnerer for å finne et svar. I tillegg til hvordan du finner svaret ser bedriften på hva slags spørsmål du stiller underveis i oppgaven og hvordan du presenterer svaret.
  Et eksempel kan være å sette kandidatene i et team for å løse en oppgave. Observatører rundt teamet kan dermed se hvem som inntar hvilken rolle i gruppen og på den måten finne kandidater som passer til jobben.

  Assessment centre
  Direkte oversatt betyr "assessment centre" et vurderings- eller takseringssenter, altså et sted hvor bedriften foretar en grundigst mulig analyse av deg, din personlighet og dine ferdigheter. Bedriften får ved å bruke et slikt verktøy muligheten til å måle kandidatene på flere parametere enn hva et tradisjonelt intervju åpner for.
  Det er også vanskelig å gi en fullgod beskrivelse av hva et slikt vurderingssenter egentlig er. Flere rekrutteringsmedarbeidere vi har vært i kontakt med definerer det som en pakkeløsning der evnetest, profiltest, rollespill, gruppeoppgaver og bedriftscase inngår. Innholdet varierer fra bedrift til bedrift.
  Felles for de fleste gruppeøvelser, er at kandidatene blir overvåket av et knippe observatører. I likhet med løsning av et case ser de ikke bare på hva resultatet blir, men vel så mye på hvordan gruppen organiserer seg og arbeider sammen. På denne måten kan man virkelig få et inntrykk av hvordan du er til å samarbeide, om du tar initiativ og om du er flink til å utføre arbeidsoppgavene slik du får presentert dem.

  En annen løsning kan være egenpresentasjon. Vanlig lengde er mellom 10 minutter og et kvarter. Tema for presentasjonen ligger i navnet, men det kan også bli gitt oppgaver som å presentere et tema du er spesielt opptatt av. Uansett egenpresentasjon eller ikke, anbefaler vi å ha forberedt en presentasjon av seg selv i forkant av intervjuet.

  Evnetester
  Det finnes mange ulike typer evnetester, men et tips kan være å søke på Internett etter ulike IQ-tester i forkant av intervjuet. Om IQ ikke kan trenes opp, er det i alle fall ingen tvil om at det hjelper på testresultatene å ha prøvd seg på ulike type tester på forhånd.
  De siste årene har det blitt populært å teste såkalt emosjonell intelligens (EQ). Mange kaller dette en objektiv måte å teste sosial intelligens på. En vanlig definisjon er å være flink til å kjenne egne og andres følelser og håndtere disse på en effektiv måte.
  Som med IQ-tester ligger det flere EQ-tester ute på Internett. Kritikerne av begrepet hevder at noe av det sterkeste argumentet mot EQ er at du med litt trening forbedrer testresultatet ditt betydelig. Ta deg derfor tid til en runde med EQ-tester på Internett før intervjuet.

  Etterarbeid
  Selv om intervjuet gikk strålende, er sjansen for at du må på nye intervjuer stor. Derfor bør du bruke litt tid på etterarbeidet. Prøv å rekapitulere intervjuet. Noter deg svarene du var mest fornøyd med og merk deg spørsmålene du var overrasket over å få. Var det noe viktig du glemte? Svarte du unnvikende på et dårlig eksamensresultat eller glemte du lederansvaret du har hatt? Noter det ned så husker du det til neste gang du skal på intervju.

  Deretter går du gjennom oppførselen din på intervjuet. Husket du å takke for intervjuet, ta alle i hånden og ha øyekontakt og så videre.
  Selv liker vi også å skrive ned den følelsen vi hadde i magen da vi gikk ut døren fra intervjuet. "Fikk jeg jobben? Ja eller nei". Hva magefølelsen sier, hjelper oss med å analysere intervjuet.
  Når du synes du har tenkt gjennom intervjuet godt og tatt noen notater, arkiverer du dem i en egen perm sammen med søknaden og innkallelsen til intervjuet. Da er papirene lette å finne igjen til en annen gang.

  Svaret
  Vanligvis vil intervjuet avsluttes med at du får vite mer om hvor lang tid det vil ta til du får tilbakemelding. Generelt kan en si at i løpet av et par uker bør du ha fått beskjed om du får jobben eller går videre til nye intervjurunder. De fleste bedrifter lover svar innen en gitt dato, og får du ikke svar innen denne datoen, er det i hvert fall anledning til å ta kontakt selv.
  Dersom du ikke ble ansatt i denne omgang, har du sikkert lært mye og er enda bedre forberedt neste gang. Det er viktig å huske på at ingen er blitt vurdert til å være bedre enn deg, men til å være mer egnet til nettopp denne stillingen. Går du fra intervju til intervju på lignende stillinger uten å få jobbtilbud, bør dette oppfattes som et velment råd om at du er mer egnet og vil gjøre det bedre i andre typer stillinger.

  Artikkelen under er versjon karrieremagasinet Kaleidoskopets intervjuguide tilrettelagt for Monster.no sine lesere. Denne guiden er basert på boken Jobbsøkerskolen av forfatterne Knut Solberg og Steffen Gausemel Backe. Mer informasjon om jobbsøking finner du på: www.kaleidoskopet.com


  Back to top