Skip to main content

Internasjonal karriere

Internasjonal karriere

Med åpne grenser, felles valutaer, fri flyt av arbeidskraft og rimelig transport av både varer og personell, er næringslivet i dag mer internasjonalt enn noensinne. Det er godt nytt for deg som drømmer om en karriere i utlandet. Stadig flere norske selskaper har internasjonale avdelinger eller samarbeider med utenlandske bedrifter. I tillegg er mobiliteten på arbeidsmarkedet i stadig vekst. Store multinasjonale selskaper ønsker ansatte med forskjellige bakgrunner og nasjonaliteter, og bruk av Internett i rekrutteringsarbeid har gjort dette mye lettere både for bedriften og jobbsøkeren.

Via Norge
Det er grovt sett to måter du kan gå fram på hvis du kan tenke deg en internasjonal karriere, uavhengig om du har studert i utlandet eller ikke. Den mest nærliggende løsningen er å søke en jobb i Norge hvor det er gode muligheter for å dra ut etter hvert. Merk deg at det spiller liten rolle om selskapet er norsk eller ikke. De fleste store multinasjonale selskapene har virksomhet i Norge, hvor størstedelen av arbeidsstokken naturlig nok er norsk. Likevel er disse bedriftene konstant på jakt etter mobil arbeidskraft. Etter å ha vist kvaliteter på norgeskontoret over en periode, opplever mange å få tilbud om enten utplassering eller permanent overgang til et utenlandskontor.

Direkte til utlandet
Løsningen for den mer risikovillige kandidaten er å søke jobb direkte i utlandet. De aller fleste som velger å søke direkte i utlandet har en eller annen form for internasjonal erfaring, enten i form av arbeid, studier eller rett og slett at du har bodd ute en periode. Hva studenter angår, blir det mer og mer vanlig å gå over i jobb direkte etter utdanning på et utenlandsk lærested.  

En sommerjobb kan være en fin test på om en bestemt jobb eller bransje er det rette for deg. Slik er det også med jobb i utlandet. Mulighetene for et kortere engasjement er faktisk overraskende gode. I store deler av Europa inngår nemlig et praksisopphold i en bedrift som en obligatorisk del av en høyere utdanning. Dermed skapes et marked for kortsiktig arbeidskraft som er gunstig både for selskapet og deg som ansatt: Bedriftene nyter godt av billig og motivert arbeidskraft, mens du får nyttig erfaring uten å måtte binde deg for lengre perioder. Bedriftene er ofte på jakt etter ungdom fra forskjellige land, så muligheten for jobb i mer eksotiske strøk er absolutt til stede.

Frivillig arbeid
Frivillig arbeid for humanitære eller ideelle organisasjoner er en annen utmerket måte å skaffe seg internasjonal erfaring på. Ofte er dette den absolutt beste måten å bli kjent med en kultur på, da du kan både jobbe og bo med lokalbefolkning. Disse organisasjonene skriker etter motivert arbeidskraft.

Slik lykkes du
Å arbeide i utlandet er noe helt annet enn å jobbe i trygge omgivelser her hjemme i Norge. Er du godt forberedt vil du ha en morsom, spennende og lærerik opplevelse. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at et utenlandsopphold fort kan fortone seg annerledes enn det du så forestilte deg på forhånd. Ta derfor hensyn til følgende suksessfaktorer før du reiser ut:
- Lær deg språket
Uansett hvor du skal jobbe, er det avgjørende at du snakker det lokale språket. I ikke-engelskspråklige land hvor jobben likevel utføres på engelsk, tenker mange at det er liten vits å kunne gatespråket. Dette mener vi kun er gyldig for korte opphold på under et halvt år. Husk at du skal ha et sosialt liv utenfor jobben, og den eneste måten å bli integrert i det lokale miljøet på er å snakke språket.

- Ikke forvent forhold som hjemme
Sammen med språkproblemer er kultursjokk det største problemet som møter deg i et fremmed land.

- Forbered hjemreisen godt
Det såkalte omvendte kultursjokket er noe næringslivet fokuserer hardt på. Det oppstår når du vender hjem etter en periode i utlendighet, og gjelder både på det personlige og det karrieremessige plan. Vender du hjem til samme bedrift som sendte deg ut, må du være forberedt på at det ikke bare er å gli rett inn i jobb og miljø.

  •  Søk i god tid før utreise om arbeids- og oppholdstillatelse via ambassaden. Innen EU/EØS har nordmenn få problemer, men til andre land kan søknadsprosessen ta lang tid
  • Trygd, pensjon, skatt og forsikring er garantert annerledes i det aktuelle landet enn i Norge. Vi har trygdeavtaler med EU/EØS-landene, Sveits, Canada og USA. Glem ikke E111-skjemaet
  • Nye skatteregler gjør det på grunn av dobbeltbeskatning mindre attraktivt å jobbe korte perioder utenlands
  • Vær forberedt på at rettigheter du tar for gitt her hjemme ikke nødvendigvis gjelder ute. Ta kontakt med nordmenn som jobber i det aktuelle landet og lær av deres erfaringer
  • Gjør en innsats for å lære deg språket. Selv om du kommer langt med engelsk, blir du aldri fullt integrert uten å beherske det lokale språket
  • Vær åpen for den nye kulturen som møter deg. Unngå å henge sammen med bare skandinaver på fritiden

Forskjeller i søknadsprosessen
Før du i det hele tatt får muligheten til å boltre deg i et internasjonalt miljø, må du på samme måte som her hjemme komme deg gjennom en seleksjonsprosess. Allerede her vil du få testet ut dine språklige og kulturelle kunnskaper i praksis.

CVen
Den virkelig store variasjonen i internasjonal rekruttering ligger i hvordan en CV skal se ut. Variantene er like mange som dagene i et vondt år.

Hovedtrekket ved en engelskspråklig CV er at den ikke inneholder personopplysninger som sivilstand, nasjonalitet eller alder. I USA er det heller ikke lov til å spørre om hvor gammel du er. Du begrenser dermed personopplysningene til navn, adresse og telefon.

Det er ikke uvanlig å inkludere karakterene på dine hovedkurs. I tillegg til det du fører opp som arbeidserfaring på den norske CVen, ønsker kommende arbeidsgivere å vite litt om hva slags ferdigheter du har tilegnet deg gjennom arbeidet du har utført. Dette fører du opp som «Acquired skills» under de ulike stillingene. Hadde du en offisiell tittel i jobben, for eksempel avdelingsleder, fører du opp denne etter navnet på bedriften.

Søker du jobb i England, må du ta i betraktning det engelske måtehold. Skryt hører ingen steds hjemme i CVen. Dette gjelder fremfor alt når du beskriver dine språkkunnskaper. «Fluent» betyr virkelig flytende, og står det at du prater fransk flytende, må du være forberedt på at intervjuet kan bli holdt på fransk.

I USA forventes det derimot at du virkelig fremhever dine positive egenskaper, både hva gjelder språk og hva du har oppnådd i arbeidet.

Aktiviteter og interesser bør nevnes i en sammenheng. Kun «Musikk, fotball og kino» er bare intetsigende. Skriv heller at du spiller musikk, og hva det å spille på et fotballag gir deg av erfaring.

Legg også merke til at USA skiller mellom «Resume», som er det vi tenker på som en CV, og «CV», som er en meget omfattende og detaljert beskrivelse av hele din karriere.

Mer info om CV på engelsk finnes på: www.monster.co.uk

Artikkelen er et utdrag fra kapitlet «Internasjonal karriere» i boken Jobbsøkerskolen av forfatterne Knut Solberg og Steffen Gausemel Backe. Mer informasjon om boken finner du på www.kaleidoskopet.com

 

 


Back to top