Skip to main content

Hva er dine sterke og svake sider?

Hva er dine sterke og svake sider?

Lei av spørsmål om styrker og svakheter? Og usikker på hvordan du best skal besvare dem?

Det finnes en liten forberedende øvelse du kan gjøre for å kunne gi bedre svar på lignende spørsmål. Som eksempel bruker vi en intervjusituasjon:

Marie skal intervjue to kandidater til en jobb som kundeserviceansvarlig. Kandidatene heter Frida og William. Når hun stiller sitt spørsmål om svake og sterke sider, får hun følgende svar av Frida:

"Min styrke er at jeg arbeider hardt. Min svakhet at jeg blir stresset når jeg ikke klarer å holde en tidsfrist på grunn av ting som er utenfor min kontroll.”

Det er et fantasiløst svar, de fleste ser på seg selv som “hardt arbeidende” - Frida fremhever ingen unik egenskap.

William synes spørsmålet er vanskelig og begynner med å si “Jeg klarer ikke helt å komme på noen svakheter.” Han fortsetter: ”Kanskje jeg kunne være mer fokusert. Min styrke er antakelig at jeg er ganske flink med mennesker. Jeg er lett å ha med å gjøre og blir sjelden opphisset.”

Dette svaret begynner med en nektelse og er deretter vagt, med ord som "kanskje", "antakelig", "ganske", "sjelden". Det inngir ikke tillit.

Så hvordan svarer man på en bedre måte på dette spørsmålet?

Tenk gjennom og vurder dine kunnskaper, så vil du lettere se dine styrker. Dette er en øvelse som det kan være nyttig å gjøre før hvert intervju. Lag en liste over kunnskapene dine, og del dem inn i tre kategorier:

1. Kunnskapsbasert kompetanse: Kompetanse som er oppnådd gjennom utdanning og erfaring (f.eks. datakunnskaper, språk, eksamener, kurs og teknisk kompetanse).

2. Overførbare kunnskaper: De ”mobile” kunnskapene du tar med deg fra jobb til jobb, f.eks. sosiale evner og kommunikasjonskompetanse, analytiske og problemløsende evner, planleggingsevne.

3. Personlighet: Dine unike, personlige kvaliteter så som fleksibilitet, humor, entusiasme, nysgjerrighet, punktlighet o.l.

Når du er ferdig med denne listen, kan du velge tre til fem styrker som samsvarer med det arbeidsgiveren er ute etter ifølge annonsen. Sørg for at du kan gi spesifikke eksempler som illustrerer hvorfor dette er en styrke, i tilfelle du skulle få oppfølgingsspørsmål.

Hva er din svake side? Antakelig er dette et av de mest fryktede spørsmålene i intervjuet. Vi har alle våre svakheter, men hvem vil innrømme dem, spesielt under et intervju?

Den beste metoden er å velge den minst problematiske svakheten og likevel vektlegge det positive. Velg et negativt trekk, og foreslå gjerne en løsning for å håndtere svakheten. Unngå personlige trekk, og hold deg til yrkesmessige svakheter. For eksempel:

"Jeg er stolt av at jeg ser sammenhengen i ting, men jeg må innrømme at jeg noen ganger overser smådetaljene. Derfor passer jeg alltid på at det finnes en detaljorientert person i mitt team.”

Skriv ned svarene dine
Skriv ned en uttalelse som du kan fremføre med selvtillit:

"Min styrke er at jeg er god til å håndtere endringer. I min forrige jobb som kundeservicesjef greide jeg å endre en negativ arbeidsatmosfære og skapte et sterkt team der alle samarbeidet. Når det gjelder svakheter, ser jeg at mine lederegenskaper kunne vært sterkere, men jeg arbeider konstant med å forbedre dem."

Når du får dette spørsmålet, så husk at det intervjueren leter etter, er en match. Hun/han danner seg et bilde ut fra dine svar. Ett eneste svar hindrer neppe at du får jobben, hvis det da ikke er noe veldig oppsiktsvekkende. Legg hovedvekten på styrkene dine – det er jo det du har å tilby. La samtidig intervjueren få vite at selv om du ikke er perfekt, så arbeider du med dine svakheter.Back to top