Skip to main content

Gjør comeback i arbeidslivet

Gjør comeback i arbeidslivet

Hvordan henter du deg inn etter å ha mistet jobben eller støtt på motgang i karrieren? Hvordan håndterer du det følelsesmessige, sosiale og økonomiske presset som følger av at du mister en jobb?  I boken Career Comeback (Broadway Books, 2004) skriver forfatteren Bradley G. Richardson om denne emosjonelle berg-og-dalbane-ferden og definerer åtte trinn for å komme tilbake etter at man har mistet jobben.

Trinn 1: Finn fotfestet igjen. Ta en pause for å puste, roe deg ned, og tenke igjennom hva som hendte og hvordan du går videre. Få perspektiv på situasjonen. Det er normalt å være sint og lei seg, få ikke panikk. Skriv ikke under på noe direkte, men forsøk alltid å forhandle deg til en bra sluttpakke. Tenk igjennom hva slags sikkerhetsnett du har. Planlegg et budsjett, og hold deg til det - identifiser dine utgifter og prioriteringer slik at du ikke setter deg i gjeld.

Trinn 2: Finn ut hva som hendte. Forstå hva som gikk feil før du går videre. Gjorde du noen feil du kan ta lærdom av? Spør deg selv om det handlet om faktorer utenfor din kontroll, som oppsigelser og nedlegging, eller om du har gjort noe som påvirket situasjonen. Bradley Richardson anbefaler at man skriver et brev der man slipper ut alle sine følelser, for å få en avslutning. Brevet kan man siden brenne når det har gjort sin jobb!

Trinn 3: Finn ut hva andre ønsker av deg. Din situasjon påvirker ikke bare deg selv, men også andre i din omkrets. Vær ikke redd for å snakke med andre om hva som har hendt - forsøk å være realistisk men optimistisk. Og glem ikke at livet går vider og at gode ting også skjer!

Trinn 4: Finn ditt støttesystem. Forvent ikke at mennesker i omkretsen din kan lese tankene dine; vil du ha hjelp, så spør. Gå heller ikke ut fra at folk vet hva du vil og skal gjøre. Henvend deg gjerne til profesjonelle rådgivere eller sosiale grupper for nettverksbygging og jobbsøkende. Gi ikke opp håpet - gå ut i fra at situasjonen bedrer seg, men pass også på å handle slik at den gjør det.

Trinn 5: Finn ut hva som betyr noe for deg. Å være uten jobb er midlertidig, og når du ser tilbake vil det bare ha vært en kortere periode av livet ditt. Før din neste jobb kan det være lurt å tenke igjennom hva som motiverer deg og hvordan du kan forsøke å styre livet ditt i den retningen. 

Trinn 6: Bestem neste skritt. Neste skritt er opp til deg selv, og det påvirkes at et antall personlige og eksterne faktorer. Motivasjonen for å gjøre et karrierevalg kommer ofte fra tre faktorer: ønsket om å beholde kontinuiteten, å klare å overleve økonomisk eller å endre retning.
Selv om høyskoleeksamen eller videreutdanning er bra, så forsikre deg om at du ikke velger denne veien for å flykte fra et dårlig arbeidsmarked, råder Richardson, det kan ha motsatt virkning i det lange løp. Forsøk å tenke på nye karrierevalg som anvender de kunnskapene du har. Innehent råd fra venner, familie og karriereveiledere, og la ikke irrasjonell frykt hindre deg fra å gjøre noe nytt.

Trinn 7: Finn din neste jobb. Anvend alle tilgjengelige kilder for å finne din neste jobb. Gå igjennom CV og søknadsbrev slik at de er oppdaterte og optimaliserte. Les arbeidsbeskrivelser i annonser og vev inn nøkkelord fra disse i din CV og søknadsbrev. Fokuser på fakta og resultat. Vær iherdig, men ringe ikke enbbedrift mer enn en gang i uken. Engasjer den du prater med ved å stille relevante spørsmål.   

Trinn 8: Finn tilbake. Når du finner en ny jobb er det på tide å informere alle som har hjulpet deg om hvor du har landet, og takke dem. På den nye jobben gjelder det å henge i, og vise resultater, du er "the new kid in town" og må vise hva du er god for. Du begynner med et blankt ark og kan selv styre hvordan du vil bli oppfattet på din nye arbeidsplass. Spør gjerne kolleger og sjefer hvordan de synes du klarer deg, så får du indikasjoner på om du er på rett vei.

Fotnote: Bradley Richardson har skrevet flere karrierebøker, f.eks. JobSmarts for TwentySomethings og JobSmarts 50 Top Careers.

Kilde:careebuilder.com


Back to top