Skip to main content

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder

Når man går fra å være kollega til bli leder, så vil det uunngåelig dukke opp endel komplikasjoner og mange nye spørsmål. Hvordan skal du oppføre deg ved lunsjtider? Har du sagt noe mindre lurt om arbeidsgiveren ved et tidligere tilfelle? Kan du fortsatt omgås dine kollegaer privat? Ja, overgangen er ikke helt lett. Dette bør man ha tenkt gjennom før man takker ja. Det finnes likevel både fordeler og ulemper med å klatre internt.

Overgang
En av de store ulempene som oppstår, er misunnelse. Dette er ikke akkurat en fin egenskap, men et karaktertrekk som alle til en hvis grad innehar. Det er en risiko for at det finnes en kollega som har søkt den samme stillingen, noe som kan resultere i at han eller henne finner det ekstra vanskelig å jobbe under deg. Men selv kollegaer som ikke har samme mål om  stige i gradene som deg, kan kjenne på litt misunnelse i forhold til din fremgang. Du skal absolutt ikke skamme deg over din suksess, men før du har fått en følelse for hvordan din fremgang blir mottatt, bør du nok ikke vise frem og skryte av din suksess. Det kan provosere unødig.

Som overordnet gjelder det alltid å være upartisk. Det er alfa og omega når det gjelder å være en dyktig leder. Du kan ikke favorisere noen, og alle skal få samme frynsegoder, behandling  og veiledning. Dette kan være bra å ha i bakhodet, spesielt for deg som har vært ”en del av gjengen”. 

Vi har alle kollegaer som vi liker mer enn andre – og omvendt. Dette er helt menneskelig og greit som kollega – men ikke når man er i en lederposisjon. Eventuelle tidligere oppfatninger av personer må ikke vises, og man må ikke la følelsene styre. Vær likevel forsiktig så du ikke faller i den andre grøfta: Behandle noen hardere enne andre –ut av redsel for ikke å favorisere noen.  Du utøver balansekunst, og det tar litt tid å beherske dette og før du vil bli komfortabel i din nye rolle.

Den store fordelen med å klatre internt, er at du kommer til å besitte mye kunnskap om firmaet og bedriftskulturen allerede fra begynnelsen av. Dette betyr at du ikke behøer bruke så mye tid på å sette deg inn i bedriftens visjoner og mål, men tvert imot bruke all energi på å nå dem istedet. Det samme gjelder forholdet ditt til kollegaer som en ny leder normalt bruker tid på å bygge et forhold til. Riktignok blir deres arbeidsforhold litt annerledes nå enn da dere var kollegaer på samme nivå. Men i og med at dere allerede har en relasjon, har du et stort forsprang i forhold til en som hadde vært helt ny i lederstillingen.

Omvendt situasjon
Din situasjon er kanskje omvendt; det vil si at din nye leder er din gamle kollega! Så hva forventes av deg? Det samme gjelder selvsagt for den situasjonen, prøv å være så rettferdig som mulig da du sikkert forstår at forholdene ikke er de aller beste! Ta tiden til hjelp og gi din tidligere kollega en ordentlig sjanse – samme som du ville gitt en hvilken som helst annen, ny leder utenfra. Som vanlig gjelder det å ha en kommunikasjon. Hvis du synes du blir urettferdig behandlet eller at noen kollegaer favoriseres, ikke nøl med å si ifra.


Back to top