Skip to main content

Forhandle lønn i den første jobben

Forhandle lønn i den første jobben

En ny undersøkelse fra fagforbundet Jursek i Sverige, viser at når det private næringslivet ansetter nyutdannede akademikere, får kvinner  1500,- mindre i begynnerlønn (per måned) enn menn. Undersøkelsen viser også at alle arbeidstakere vinner å forhandle lønn allerede i den første jobben – og at kvinner har mest å tjene på lønnsforhandlinger.

 

Hvorfor får kvinner lavere lønn? Undersøkelsen viser at det verken er fordi kvinner hyppigere søker seg til lavlønnede yrker, eller fordi menns jobb krever høyere kvalifikasjoner. Det er til og med slik at kvinner lønnsforhandler noe oftere enn menn.

 

I følge denne undersøkelsen er problemet at majoriteten av de nyutdannede kvinnene ikke lønnsforhandler i den første jobben, men aksepterer det de blir tilbudt. Når arbeidsgiveren alene får bestemme lønnen, så vokser lønnsgapet mellom kvinner og menn til hele 2000,-.

 

Undersøkelsen konkluderer med at akademikere – og spesielt de kvinnelige akademikerne får størst fordel av individuelle lønnsforhandlinger. De kvinner som stiller lønnskrav får hele 2000,- mer i lønn i forhold til de som aksepterer den tilbudte lønnen. Menn som forhandler lønn får 1000,- mer enn de som ikke gjør det.

 

Kilde: Jusek


Back to top