Skip to main content

Forbered deg til lønnsforhandlinger

Forbered deg til lønnsforhandlinger

Hvilket nivå skal man legge seg på når man diskuterer lønn i en lønnsforhandling med en ny arbeidsgiver? Det beste er å ikke nevne lønn i søknaden. Legger du deg på feil nivå, kan det føre til at du velges bort.

Når du tilbys jobben er det fordi arbeidsgiveren mener at du er den best kvalifiserte av de som har vært på intervjuet. Det betyr at du er ønsket. I denne situasjonen kan det være rom for å diskutere betingelsene. Det er selvsagt ikke alle yrker og bedrifter som har denne muligheten. I statlige og kommunale jobber er det bare topplederstillinger som er fristilt fra lønnsregulativet. I det private næringslivet er det mer åpent for individuelle løsninger på mellomledernivå og oppover. Du kan bli sett på som en altfor dyr kandidat dersom du setter for høye lønnskrav, og du kan derfor blir uinteressant for den bedriften du har søkt. Hvis du ønsker å nevne lønn i det hele tatt i søknaden, bør du heller skrive at du gjerne vil diskutere dette i et møte.

Søker du ny jobb, bør du gå ut ifra den lønnen du har fra din nåværende jobb, og ikke akseptere lavere lønn enn det.

Før du diskuterer betingelser bør du ha satt deg godt inn i hvilke ansvarsområder du vil få i den jobben du har søkt på. Det er også viktig å få kartlagt arbeidstidene, om hvordan overtidsjobbing blir kompensert. Opererer de med avspasering, er det overtidsbetaling, bonuser, eller kompenserer de med høy fastlønn?

Under forhandlingen I de fleste tilfeller er lønnsforhandlingene i siste del av intervjurunden. De fleste synes det er ubehaglig å snakke om penger og lønn, og er redde for å virke gjerrig. Glem det. Du er jo der for at du er verdt jobben. Bestem deg på forhånd hva du har tenkt å foreslå, og tenk igjennom argumentene på forhånd.

Begynn med å gå eksakt igjennom hva stillingen innebærer og hva som skjer på sikt. Vær tydelig og fortell hvordan du oppfatter stillingen. Vær lydhør for den informasjonen du får av arbeidsgiveren. Still eventuelle kompletterende spørsmål.

Flere tips
La gjerne arbeidsgiveren komme med det første budet. Som oftest er det lavere enn du hadde tenkt deg. Legg frem hvordan du tenker, og argumenter for din sak. Ha is i magen. La motparten besvare deg. Legg aldri alle kortene på bordet, sørg for å ha igjen et par gode kort på hånden. Fortsett diskusjonen, gi og ta. Lytt til motparten, og møt hans/hennes argumenter.

Kom inn på hva slags kunnskaper du kan bidra med. Poengter at du er klar for å jobbe mye, og at du har stå-på-vilje i forhold til å øke kompetansen din ytterligere. Hold på humøret! Du kommer ingen vei med å hisse deg opp. Husk at lønn er et saksspørsmål, og har ingenting med følelser å gjøre, selv om magen sier noe annet. I en god forhandling er alle vinnere. Du og en blivende arbeidsgiver skal jo jobbe sammen, glem ikke det. Unnlat å komme med ultimatum eller å kritisere arbeidsgiveren for dårlig lønnspolitikk. Det er heller ikke noe sjakktrekk å dra frem historier om at du er enslig forsørger, har stort studielån, eller har andre høye utgifter. Arbeidsgiverens rolle er å vurdere din arbeidsinnsats, ikke betale studielånet ditt, selv om det blir slik i praksis.

De rette argumentene
Pek på hvordan du utviklet dine kunnskaper gjennom tidligere arbeidserfaringer. Stort ansvar i stillingen er et sterkt argument. Har du lang arbeidserfaring? Spesialkompetanse, kunnskaper som ligger over det normale? Si det! Har du gode allmennkunnskaper? Ta opp dette også! Er du selvgående og ansvarsfull, proaktiv og kreativ? Det er verdt en hel del, også i penger. Ikke aksepter en altfor lav lønn, det blir vanskelig å høyne den tilstrekkelig i neste runde. Men kan frynsegoder bli sett på som en del av lønnen, stiller saken seg litt annerledes. Inngår det lengre ferier, kortere arbeidsdager, gratis trening på treningsstudio eller firmabil, må du også justere dine krav. Er du medlem av en fagorganisasjon, kan du få en fersk lønnsstatistikk av dem og få hjelp til å granske arbeidskontrakten, slik at alt er tatt med. Lykke til!

Kilder: Gøteborgsposten og Millimeter Press


Back to top