Skip to main content

Under et telefonintervju – skill deg ut i mengden

Under et telefonintervju – skill deg ut i mengden

I et konkurranseutsatt arbeidsmarked, eller under rekrutteringsprosesser som er presset på tid, bruker flere og flere arbeidsgivere telefonintervjuer som en metode for å sortere kandidater eller involvere kollegaer utenfor kontoret i intervjuprosessen. Hvordan skal du kunne skille deg ut i mengden i løpet av et telefonintervju?

Mange ganger kan et telefonintervju være vanskeligere enn et intervju som er ansikt til ansikt. Det er vanskeligere å bedømme reaksjonene på dine svar og vise din personlighet over telefonen. Som med hvilket som helst annet intervju, er forberedelser alfa og omega – ha oversikt over stilllingsbeskrivelsen, din egen CV og hva du kan tilføre rollen du søker på. I løpet av et telefonintervju er det enda viktigere at du tenker over ditt tonefall og stemmeleie, og at du høres interessert ut. Du må også tenke gjennom dine svar og  sørge for at de er klare og tydelige.

Monster har følgende råd og tips:

  • Finn et stille rom: Sørg for at du befinner deg i et stille rom som har god telefonforbindelse, helst en fasttelefon – i motsetning til en mobiltelefon. På den måten er det lettere å høre hva du sier og at du ikke risikerer avbrudd eller forstyrrelser i løpet av intervjuet.
  • Prøv å slappe av: Mange synes telefonintervjuer er mer skremmende enn personlige intervjuer, så gi deg selv tid til å finne deg tilrette i det avsondrede rommet. Før selve intervjuet, sørg for å ha et glass med vann fremfor deg, og ta det med ro før du ringer eller eventuelt blir oppringt. 
  • Snakk tydelig: Hemmeligheten bak et godt intervju, er å variere hastigheten og intonasjonen i dine svar for å formidle personlighet. Du vil unngå langtrukne og monotone dialoger eller enda verre, monologer. Kontroller også at den som intervjuer deg har hørt hva du har sagt, og forstår dine svar. 
  • Gjør dine egne forberedelser: Ta notater om stillingen, ha din CV foran deg, tenk gjennom hvilke spørsmål du kan komme til å få og hva du eventuelt vil svare.  Ha også forberedt egne spørsmål til intervjueren. Sørg for at notatene dine er ryddige og lettleste. Selv om det kan være forlokkende – motstå fristelsen til å lese utenat fra dine notater. De skal kun hjelpe deg med å holde dine svar korte og konsise – ikke høres ut som ferdiglærte svar.
  • Vær bevisst ditt kroppsspråket: Hvis du sitter langt ned i en sofa eller ligger i sengen hele tiden, bør du være klar over at dette vil komme til å skinne gjennom for personen som intervjuer deg. Sitt rett opp og ned, opptre selvsikkert og smil. Personen i den andre enden av røret vil merke dette, og takke deg for anstrengelsen – og none ganger er det alt som skal til for å komme seg videre til neste runde.

Back to top