Skip to main content

Overlevelsestips: Tiden før og etter ferien

Overlevelsestips: Tiden før og etter ferien

Fordelene med ferie veier iblant mer negativt enn positivt for en del. Stress før, under og etter ferien kan føre til at flere velger å ikke ta ut ferie og heller jobbe. Det kreves en del planlegging for å rekke og gjøre alt uten å måtte jobbe døgnet rundt den siste arbeidsuken og kunne overlate ting til kolleger som fortsatt er på kontoret.

Nedenfor finner du en del praktiske tips på hvordan du kan effektivisere din tid før og etter en ferie.

Før ferien

Planlegg i forkant. Se igjennom din bedrifts- eller din avdelings strategiplanlegging for året og marker i din kalender når du ikke kan være borte. Kanskje du kan ta noen enkle feriedager i løpet av året på for eksempel inneklemte dager for å få litt ekstra fri.

Sørg for å ta minst tre uker fri på en gang, så rekker du å slappe av ordentlig og du lar hjernen få hvile ut. Legg igjen PC’en og mobilen på kontoret.

Oppdater prosjektplanene skriftlig. Se til at du skriver en sammenfattende rapport på dine prosjekter så dine kolleger vet hva som skal gjøres når du er borte. Se til at du skriver ned i hvilke fase prosjektet er, hva som må gjøres og hva som kan vente. Hvem andre i bedriften som kan bistå med mer informasjon og hvem som har tilgang til kontaktinformasjon til eksterne leverandører og partnere som er involvert.

Sett tidlige deadlines. For å gjøre dine siste uker før ferien mindre stressende, forsøk å strukturere dine dager og sett så tidlige deadlines som mulig. La de siste dagene stå tomme for eventuelle oppgaver som dukker opp. Oftest gjør man tvert om for å rekke alt man skal gjøre.

Finn en stedfortreder. Se til at du finner en back-up på avdelingen eller i bedriften som du kan stole på mens du er borte. Stedfortrederen må ha all nøkkelinformasjon samt tilgang til relevante systemer og kontakter for å slippe å forstyrre deg med småsaker mens du har ferie.

Innflytelse på teknikken. Gjør bruk av automatisk svarbrev, telefonsvarer og mobilsvar for å kunne kommunisere at du er bortreist og for å angi hvem som skal kontaktes ved en eventuelle henvendelser. Ett tips er å skrive at du er tilbake på kontoret en dag senere enn det du i virkeligheten er slik at du rekker å komme i gang.

Tilbake på banen

Gå igjennom prosjektstatus. Planlegg et møte med din stedfortreder på kontoret når du er tilbake for å bli oppdatert på prosjektstatus. Det beste er å ha møte med en gang du er tilbake ettersom dette vil gi deg en bedre forståelse og raskere gjennomgang.

Fokuser på å komme à jour. Fokuser på å komme à jour med e-post og prosjektstatus første dagen. Blokker den første dagen for å forhindre kolleger å booke deg inn på møter på denne første verdifulle dagen.

Organiser en gruppelunsj. Det tar normalt noen dager for å komme inn i den vanlige produktiviteten etter en ferie ettersom man er mer avslappet, og mange vil kanskje dele noen av sine feriehendelser. Organiser gjerne en gruppe-, eller avdelingslunsj slik at dere alle har tid til å fortelle om ferien på et passende tidspunkt.


Back to top