Skip to main content

Hva skal jeg spørre om på et jobbintervju?

Hva skal jeg spørre om på et jobbintervju?

Hva skal jeg spørre om på et jobbintervju?

Et jobbintervju handler ikke bare om at du skal bli grillet av intervjueren, minst like viktig er det at du får svar på dine spørsmål. Og de fleste som rekrutterer regner med at du har interessante spørsmål å stille. Konsentrer deg om emnene som er viktig for deg og samtidig viser din interesse for bedriften og stillingen.

Stiller du ikke spørsmål risikerer du å bli oppfattet som passiv og uinteressert. Forbered derfor minst fem spørsmål å stille under jobbintervjuet.

Eksempel på spørsmål å stille om den aktuelle stillingen:
• Hvordan har det seg at denne stillingen annonseres? (Dvs. hva hendte med forgjengeren?)
• Hva er stillingens ansvarsområde?
• Hvilke mål er satt på stillingen og hvordan vil bedriften at målene skal nås?
• På hvilken måte måles mine prestasjoner?
• Hvilke vanskeligheter kan jeg vanligvis støte på når jeg jobber mot målene?
• Hvilken type support og kompetanseutvikling kan jeg forvente meg fra bedriften?
• Hva er deres forventninger til meg (den som får stillingen)?
• Hvem er mine nærmeste kontaktpersoner i bedriften?

Eksempel på spørsmål om bedriften:
• Hvorfor er X en bra bedrift å arbeide i?
• Hva forventer bedriften av sine ansatte?
• Finnes det noen utvidelsesplaner?
• Hvor stor er personalomsetningen?
• Hva gjør bedriften for å skape gode relasjoner på arbeidsplassen?
• Hvordan vil du beskrive bedriftskulturen?


Back to top