Skip to main content

6 spørsmål du må svare på

6 spørsmål du må svare på

Under et jobbintervju får du mange spørsmål, men det er ikke alltid like enkelt å forstå hva intervjueren virkelig ønsker å vite.

Intervjuerens hensikt er å vurdere deg ut fra seks hovedspørsmål:

Har du riktig kompetanse for jobben?
Først vil arbeidsgiveren avgjøre om du har den nødvendige basiskunnskap som kreves i jobben, f.eks. kunnskap om programmering eller språkkunnskap.

Intervjueren ser imidlertid også etter viktige myke egenskaper som trengs for at du skal lykkes innen organisasjonen. Det kan være evne til å jobbe i team eller om du har lett for å tilegne deg ny kunnskap.

Passer du inn på arbeidsplassen?
Du skal ikke bare inneha riktig kompetanse, men du bedømmes også ut fra om du vil passe inn i arbeidsgruppen og hvordan du kompletterer de andre medarbeiderne.

Forstår du firmaets verdier og mål?
Dersom organisasjonen stemmer overens med dine karriereambisjoner, kommer du trolig til å være motivert for å bli i firmaet en stund, og gjøre en god jobb. Under intervjuet vil derfor intervjueren også avgjøre om du virkelig føler entusiasme for jobben og om du deler firmaets verdier og målsetninger.

Hvordan klarer du deg i konkurransen?
Du blir vurdert i forhold til andre kandidater til jobben. Det er den skalaen intervjueren bedømmer deg etter, hvordan de andre kandidatene har fremstått/prestert.

Har du riktig holdning?
Hvilken holdning er firmaet ute etter? En positiv person med pågangsmot og som liker utfordringer ligger trolig bra an hos de fleste arbeidsgivere.

Vil du ha jobben?
De fleste arbeidsgivere er klar over at du kanskje ikke er interessert i den aktuelle jobben selv om du kommer på jobbintervju. Noen kandidater undersøker hvilke muligheter som finnes, eller bare øver seg på intervjusituasjonen. Du må bevise at du virkelig ønsker jobben.

Kilde: MonsterTRAK


Back to top