Skip to main content

10 tips for en vellykket lønnsforhandling

10 tips for en vellykket lønnsforhandling

1. Vær overbevisende: Det er vanskelig å tvinge sjefen til å gi deg høyere lønn, og det kan skade arbeidsforholdet om du forsøker. Det er mye lettere å overbevise han/henne om du på en overbevisende måte viser hvordan bedriften kan tjene på å betale deg mer, hvilket også kan gagne deres relasjon i fremtiden.

2. Sikt høyt, og vær realistisk: Mange undersøkelser har funnet sterke sammenhenger mellom en persons ambisjoner og resultatene som oppnås i en forhandling. Samtidig må du tenke på å komme med ideer som din sjef realistisk sett kan si ja til.

3. Begynn med å finne tonen: For å være overbevisende må du vise for sjefen din at du er rede til å lytte, og forsøke å forstå også hennes/hans standpunkter. Samtidig regner du med samme behandling fra sjefen. Unngå trusler og ultimatum.

4. Klargjør dine interesser: Din lønn kan også bestå av annet enn penger. Tenk igjennom andre alternativer før forhandlingen, som bonus, flere feriedager, fleksibel arbeidstid, delt gevinst osv. 

5. Forutse deres interesser: Akkurat som deg, har også din sjef egne behov og mål å tilfredsstille. For å få han/henne til å si ja til dine krav, kreves det at du også tar sjefens interesser med i beregningen. 

6. Skap flere alternativer: En felles "brainstorming" er en av de mest effektive måtene å finne løsninger som tilfredsstiller alles interesser. En brainstorming fungerer best når du skiller den fra avgjørelser - finn først mulige løsninger, og velg så hvilke løsninger som skal tas opp til forhandling.

7. Fokuser på objektive kriterier: Det er mye lettere å overbevise noen dersom forslaget ditt er basert på objektive kriterier, det kan f.eks. være hva andre bedrifter betaler personer i din stilling eller med din erfaring. 

8. Tenk igjennom alternativene dine: Om du ikke lykkes med å overbevise din sjef til å si ja til din lønnsforhøyning, må du ha en plan B for å ivareta dine interesser. En del av forberedelsen er å lage en "retrettplan" slik at du vet hva du skal gjøre om du ikke får igjennom dine krav. 

9. Forbered deg nøye: Dette er egentlig den eneste delen av forhandlingene som du kan kontrollere. For å dra fordel av rådet ovenfor må du investere en hel del tid og energi på forberedelser. 

10. Analyser deg selv: Den beste måten å forbedre din forhandlingsteknikk på er å lære av dine erfaringer. Når du er ferdig med en forhandling skal du tenke gjennom hva som gikk bra, og hva du ville gjøre annerledes neste gang. 

Kilde: monster.co.uk 


Back to top