Skip Nav

Brukervilkår

Andre ressurser

Trenger du mer hjelp?

Trenger du hjelt til å logge inn på kontoen din eller har du andre spørsmål? Venligst kontakt oss.

Brukervillkår

 
Oppdateringen av disse vilkårene for bruk er gyldige fra mars 2014. Klikk her for å se et sammendrag av endringene.

Forstå dine rettigheter og ditt ansvar som Monster-bruker

Påminnelse om personvern

Beskytt dine personlige opplysninger ved aldri å gi fra deg personnummer, kredittkortnummer eller bankkontonummer til fremtidige arbeidsgivere. Finn ut mer

Brukervillkår

Denne siden inneholder vilkårene for bruk ("vilkår") som gjelder når du ("du") bruker Monster-nettstedene og -tjenestene (som angitt nedenfor). Disse vilkårene omfatter Monsters retningslinjer for personvern, som er inkludert i disse vilkårene ved henvisning.

Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg og Monster Worldwide, Inc. eller Monster-selskapet som driver nettstedet i landet der du bor, eller der virksomheten har sitt hovedkontor ("Monster"), og anses som godtatt av deg hver gang du bruker eller får tilgang til et Monster-nettsted eller Monster-tjenester. Du må ikke bruke Monster-nettsteder eller Monster-tjenester hvis du ikke godtar vilkårene på denne siden.

Monster-nettstedene er definert som ethvert nettsted som er kontrollert, delvis eller på andre måter (inkludert, men ikke begrenset til, Monster.com, BeKnown.com og nettstedet der disse vilkårene for bruk ble åpnet), av Monster, og inneholder Monster-tjenestene. Monster-tjenestene er definert som programmene og tjenestene som tilbys av Monster, inkludert en Internett-tjenesten for å publisere og søke etter jobbmuligheter og inkludert programmer som åpnes via Facebook-plattformen, og/eller mobilgrensesnitt eller andre grensesnitt der du får tilgang til slike programmer (samlet kalt "Monster-tjenester"). Monsters nettsteder omfatter også verktøy som BeKnown, nettsamfunn og kommunikasjonsverktøy som er utviklet for å tilrettelegge for verdifull jobbrelatert og privat nettverksbygging ("Monster-nettverksbygging") blant brukerne av Monster-nettstedene ("brukerne"). På Monster-nettstedene er det også mulig for brukerne å opprette individuelle profiler som kan inneholde personlig informasjon ("profiler"), og gjøre disse profilene eller deler av dem offentlig tilgjengelige. Dessuten kan Monster samle inn opplysninger om deg fra offentlig tilgjengelige nettsteder og bruke disse opplysningene til å opprette en profil, eller legge dem til i en eksisterende profil.

Monster kan når som helst revidere disse vilkårene ved å publisere en oppdatert versjon på denne nettsiden. Siden vilkårene er bindende for deg, bør du besøke denne siden med jevne mellomrom slik at du alltid er innforstått med de nyeste vilkårene.

Brukere som bryter disse vilkårene, kan etter Monsters eget forgodtbefinnende nektes tilgang til og bruk av Monster-nettstedene på midlertidig eller permanent basis.

Du må være 13 år eller eldre for å besøke eller bruke Monster-nettsteder på noe vis, og hvis du er under 18 år eller myndighetsalderen i landet ditt, må bruk av Monster-nettsteder overvåkes av en forelder, en verge eller en annen ansvarlig voksen person.

Du har ikke rett til å bruke Monster-innhold eller -profiler for å avgjøre om en forbruker er kvalifisert for: (a) kreditt eller forsikring for person-, familie- eller husholdningsformål, (b) ansettelse, eller (c) statlige lisenser eller ytelser.

1. Bruk av Monster-innhold.

Monster gir deg, i henhold til disse vilkårene, tilgang til og tillatelse til å bruke Monster-nettstedene og Monster-innholdet (som angitt nedenfor) og laste ned og skrive ut én enkelt kopi av innholdet som er tilgjengelig på eller fra Monster-nettstedene, utelukkende til din personlige, ikke-kommersielle bruk. Innholdet på Monster-nettstedene, for eksempel design, tekst, grafikk, bilder, video, informasjon, logoer, knappeikoner, programvare, lydfiler og annet Monster-innhold (samlet kalt "Monster-innhold"), er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover. Alt Monster-innhold eies av Monster eller dets rettighetshavere. Kompileringen (det vil si innsamlingen, behandlingen og sammensetningen) av alt innhold på Monster-nettstedene eies i sin helhet av Monster og beskyttes av lover om opphavsrett og varemerker og andre lover. Uautorisert bruk av Monster-innholdet kan bryte disse lovene og/eller gjeldende kommunikasjonsbestemmelser og vedtekter og er strengt forbudt. Du må beholde alle opphavsretts-, varemerke- og servicemerkemerknader samt andre eiendomsrettsrelaterte merknader i det opprinnelige Monster-innholdet i alle autoriserte kopier du lager av Monster-innholdet.

All kode som Monster lager for å generere eller vise Monster-innhold eller sidene som utgjør et Monster-nettsted, beskyttes også av Monsters opphavsrett, og du kan ikke kopiere eller tilpasse slik kode.

Du godtar at du ikke skal selge eller endre Monster-innholdet eller reprodusere, vise, fremføre offentlig, distribuere eller på andre måter bruke Monster-innholdet til offentlige eller kommersielle formål, i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke er relatert til Monster-nettstedene, på måter som kan skape forvirring blant forbrukere, på måter som svekker tilliten til Monster eller dets rettighetshavere eller bringer dem i vanry, som forringer eiendommen til Monster eller dets rettighetshavere, eller som på andre måter krenker opphavsretten til Monster eller dets rettighetshavere. Du godtar også at du ikke skal misbruke Monster-innhold på noen annen måte. Enhver bruk av Monster-innholdet i andre programmer, på andre nettsteder eller i et datamaskinnettverk er forbudt. All kode som Monster lager for å generere eller vise Monster-innhold eller sidene som utgjør et Monster-program eller en Monster-tjeneste, beskyttes også av Monsters opphavsrett, og du kan ikke kopiere eller tilpasse slik kode.

2. Bruk av Monster-tjenestene.

Jobbannonsen, CV-databasen ("Monsters CV-database") og andre funksjoner på Monster-nettstedene kan bare brukes av personer som søker etter jobb- og/eller karriereinformasjon, og arbeidsgivere som søker medarbeidere. I tillegg kan Monster-nettverksbygging og -profiler brukes av enkeltpersoner til lovlig personlig og jobbrelatert nettverksbygging. Din bruk av Monster-tjenestene er i tillegg underlagt eventuelle andre kontrakter du har inngått med Monster. Hvis det oppstår konflikter mellom disse vilkårene og en eventuell kontrakt du har med Monster, skal vilkårene i kontrakten ha forrang. Termen "publisere" betyr, slik den blir brukt i denne avtalen, informasjon du sender inn, offentliggjør eller viser på et Monster-nettsted.

Du har ansvaret for å beskytte kontoen din, profilen din og passordene dine. Du kan ikke dele passordet eller annen kontotilgangsinformasjon med noen andre, verken midlertidig eller permanent, og du er ansvarlig for all bruk av dine registreringer og passord for Monster-nettstedet, uavhengig av om bruken er autorisert av deg eller ikke. Du godtar at du umiddelbart skal varsle Monster om all uautorisert bruk av kontoen din, profilen din eller passordene dine.
 1. Alle Monster-brukere samtykker i å unnlate å:
(a) overføre, publisere, distribuere, lagre eller ødelegge materiale, inkludert, men ikke begrenset til, Monster-innhold, som er i strid med gjeldende lover eller bestemmelser, inkludert, men ikke begrenset til, lover eller bestemmelser som gjelder innsamling, behandling eller overføring av personlig informasjon, eller som er et brudd på Monsters retningslinjer for personvern,

(b) iverksette handlinger som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig belastning på infrastrukturen til Monster-nettstedet,

(c) bruke andre enheter til å navigere eller søke på Monster-nettstedet enn verktøyene som er tilgjengelige på nettstedet, generelt tilgjengelige nettlesere fra tredjepart eller verktøy som er godkjent av Monster,

(d) bruke datautvinning, roboter eller lignende metoder for datainnsamling eller uttrekking,

(e) bryte eller gjøre forsøk på å bryte sikkerheten til Monster-nettsteder, inkludert gjøre forsøk på å sondere, skanne eller teste sårbarheten til et system eller nettverk eller bryte sikkerhets- eller godkjenningstiltak uten tillatelse,

(f) forfalske TCP/IP-pakkehoder eller enhver del av meldingshodeteksten i e-postmeldinger, meldinger eller nyhetsgruppeinnlegg,

(g) foreta omvendt utvikling av ("reverse engineer") eller dekompilere noen deler av et Monster-nettsted,

(h) samle, kopiere eller duplisere på noen måte Monster-innhold eller -informasjon som er tilgjengelig på et hvilket som helst Monster-nettsted, inkludert utløpte jobbannonser, på andre måter enn slik det er tillatt i disse vilkårene,

(i) offentliggjøre på Internett eller koble til Monster-innhold eller informasjon fra et Monster-nettsted med mindre dette er tillatt i disse vilkårene,

(j) publisere innhold eller materiale som fremmer eller støtter feilaktig eller villedende informasjon eller ulovlige aktiviteter, eller støtter eller tilbyr instruktiv informasjon om ulovlige aktiviteter eller andre aktiviteter som forbys av disse vilkårene, for eksempel produksjon eller kjøp av ulovlige våpen, krenkelse av andres personvern, spredning eller produksjon av datavirus eller piratkopiering av medieinnhold,

(k) publisere en CV eller profil eller søke på en jobb på vegne av en annen part,

(l) overlate eventuell kontakt fra en arbeidsgiver til en agent, et byrå eller en annen tredjepart,

(m) sette status for mer enn én kopi av samme CV til offentlig samtidig,

(n) dele påloggingsinformasjon til et hvilket som helst Monster-nettsted med en tredjepart,

(o) åpne data som ikke er beregnet på deg, eller logge på en server eller konto som du ikke er godkjent til å bruke,

(p) publisere eller sende inn ufullstendig, uriktig eller unøyaktig biografisk informasjon eller informasjon som ikke tilhører deg, på et hvilket som helst Monster-nettsted,

(q) publisere innhold som inneholder sider med begrenset eller passordbeskyttet tilgang eller skjulte sider eller bilder,

(r) be om passord eller personlig identifiserbar informasjon fra andre brukere,

(s) slette eller endre materiale som er publisert av en annen person eller enhet,

(t) trakassere, anspore til eller oppfordre til trakassering av grupper, selskap eller enkeltpersoner,

(u) uoppfordret sende post eller e-post, ringe eller sende faks til en bruker angående kampanjer og/eller reklame for produkter eller tjenester eller kontakte brukere som spesifikt har anmodet om å ikke bli kontaktet av deg,

(v) gjøre forsøk på å forstyrre bruken til brukere, verter eller nettverk, inkludert, men ikke begrenset til, sende et virus til et Monster-nettsted, overbelaste, oversvømme, spamme, e-postbombe eller krasje,

(w) fremme eller støtte ulovlige eller uautoriserte kopier av andres opphavsrettsbeskyttede arbeid, for eksempel ved å tilby eller gjøre tilgjengelig piratkopiert programvare eller koblinger til slike, tilby eller gjøre tilgjengelig informasjon om hvordan man omgår produsentinstallert kopibeskyttelse, eller tilby eller gjøre tilgjengelig piratkopiert musikk eller annet medieinnhold eller koblinger til piratkopiert musikk eller andre mediefiler, eller

(x) bruke Monster-tjenestene, etter Monsters skjønn, på ulovlig måte eller til en ulovlig aktivitet eller publisere eller sende inn innhold, CV eller jobbannonser som er ærekrenkende, injurierende, støtende på en underforstått eller eksplisitt måte, vulgær, uanstendig, truende, trakasserende, hatefull, rasistisk, diskriminerende, av truende karakter eller som kan føre til irritasjon, problemer, forlegenhet, engstelse eller trakassering av en person eller inneholde koblinger til pornografisk, uanstendig eller grovt seksuelt innhold av noe slag.

Brudd på system- eller nettverkssikkerhet kan medføre sivilrettslig og/eller strafferettslig ansvar. Monster vil etterforske hendelser som kan involvere slike brudd, og kan involvere og samarbeide med rettslige myndigheter i arbeidet med å rettsforfølge brukere som er innblandet i slike brudd.

3. Ytterligere vilkår som gjelder arbeidsgivere.

Arbeidsgivere er ene og alene ansvarlige for innholdet de legger ut på Monster-nettstedene. Monster skal ikke anses for å være arbeidsgiver med hensyn til din bruk av Monster-nettsteder, og Monster er ikke ansvarlig for noen ansettelsesbeslutninger, uansett grunn, som foretas av en enhet som legger ut jobber på et Monster-nettsted.

Du forstår og godtar at hvis du avbryter din arbeidsgiverkonto, eller hvis din arbeidsgiverkonto avsluttes, markeres all kontoinformasjon fra Monster, inkludert lagrede CV-er, nettverkskontakter og e-postlister, som slettet i, og kan bli slettet fra, Monsters databaser. Informasjonen kan fortsatt være tilgjengelig en stund på grunn av at det tar litt tid å gjennomføre slettingen på Monsters webservere.

For å beskytte Monster-brukerne våre mot kommersiell markedsføring eller annen uønsket salgsaktivitet forbeholder Monster seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å begrense antallet e-postmeldinger som en arbeidsgiver kan sende til andre brukere, til et antall som Monster finner rimelig. All bruk av Monster-nettverksbygging og -profiler må være i samsvar med all gjeldende personvernlovgivning.

Jobbannonser

En jobbannonse kan ikke inneholde følgende:

(a) andre hyperkoblinger enn de som spesifikt er godkjent av Monster,

(b) villedende, uleselige eller "skjulte" nøkkelord, gjentatte nøkkelord eller nøkkelord som, etter Monsters rimelige skjønn, er irrelevante for jobbmuligheten som presenteres,

(c) navn, logoer eller varemerker til andre ikke-tilknyttede selskaper enn kundens selskaper, unntatt der dette er uttrykkelig godkjent av Monster,

(d) navn på høyskoler, byer, stater, steder eller land som ikke vedkommer den publiserte informasjonen,

(e) mer enn én jobb eller jobbeskrivelse, mer enn ett sted eller mer enn én jobbkategori, med mindre produktet tillater dette,

(f) unøyaktig, falsk eller villedende informasjon, og

(g) materiale eller koblinger til materiale som utnytter personer på en seksuell eller voldelig måte eller på andre måter, eller ber om personlig informasjon fra personer under 18 år.

Du kan ikke bruke Monster-jobbannonser, -nettverksbygging eller -profiler til følgende:

(a) publisere jobber på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover, inkludert, men ikke begrenset til, lover som gjelder arbeid og ansettelse, like jobbmuligheter og jobbkvalifikasjonskrav, personvern, datatilgang- og -bruk og åndsverk,

(b) publisere jobber som krever statsborgerskap i et spesifikt land, eller lovlig, permanent opphold i et land som en betingelse for ansettelse, med mindre annet er påkrevd for å overholde lover, bestemmelser, dekreter eller kontrakter med føderale, statlige eller lokale myndigheter,

(c) publisere jobber som innbefatter et sorteringskrav eller -kriterium i forbindelse med en jobbannonse der slikt krav eller kriterium ikke er et faktisk eller rettslig krav for den publiserte jobben,

(d) med hensyn til profiler, avgjøre om en forbruker er kvalifisert for: (a) kreditt eller forsikring for person-, familie- eller husholdningsformål, (b) ansettelse eller (c) statlige lisenser eller ytelser,

(e) publisere jobber eller andre annonser for Monsters konkurrenter eller jobber eller annet innhold som inneholder koblinger til nettsteder til Monsters konkurrenter,

(f) selge, annonsere eller reklamere for produkter eller tjenester,

(g) publisere informasjon relatert til franchising, pyramidespill, klubbmedlemskap, distribusjons- eller salgsrettigheter eller andre forretningsmuligheter eller markedsføringsmuligheter på flere nivåer

(h) publisere forretningsmuligheter som krever betaling på forhånd eller med jevne mellomrom eller rekruttering av andre medlemmer, underdistributører eller underagenter,

(i) publisere forretningsmuligheter som bare betaler provisjon, bortsett fra annonser som tydelig informerer om at den ledige jobben bare betaler provisjon, og tydelig beskriver produktet eller tjenesten som jobbsøkeren skal selge,

(j) annonsere muligheter som ikke representerer en reell ansettelse inngått i god tro, som vanligvis er angitt ved at arbeidsgiver bruker IRS-skjemaene W-2 eller 1099,

(k) publisere jobber på et hvilket som helst Monster-nettsted for modell-, skuespiller- talent- eller underholdningsbyråer eller talentspeiderstillinger,

(l) annonsere seksuelle tjenester eller søke etter ansatte til jobber med seksuell karakter,

(m) forespørre bruk av kroppsdeler eller donasjon av kroppsdeler, inkludert, men ikke begrenset til, tjenester relatert til reproduksjon, for eksempel eggdonasjon og surrogati

(n) vise støtte til politiske partier, politiske agendaer, politisk ståsted eller sak,

(o) fremme et bestemt livssyn eller en bestemt religion,

(p) publisere jobber i land som er underlagt økonomiske sanksjoner av amerikanske myndigheter, og,

(q) bortsett fra der dette er tillatt i henhold til gjeldende lover, annonsere jobber som krever at søkeren oppgir informasjon om vedkommendes (i) rase eller etnisitet (ii) politisk tilhørighet (iii) filosofisk eller religiøst ståsted (iv) medlemskap i en fagforening, (v) fysisk eller mental helse, (vi) sexliv, (vii) lovbrudd eller rettslige tiltaler eller (vii) alder.

Monster forbeholder seg retten til å fjerne jobbannonser eller innhold fra et Monster-nettsted som, etter Monsters rimelige skjønn, ikke samsvarer med de ovennevnte vilkårene, eller innhold som Monster mener ikke er i Monsters interesse.

Hvis du på noe tidspunkt under din bruk av Monster-tjenestene gjorde en feil fremstilling av fakta til Monster eller på andre måter villedet Monster slik at dine forretningsaktiviteter ble fremstilt på en feilaktig måte, har Monster grunnlag for å avslutte din bruk av Monster-tjenestene.

CV-database

Arbeidsgiveres bruk Monsters CV-database

Du må bruke Monsters CV-database som angitt i disse vilkårene og i samsvar med eventuelle kontrakter du har inngått med Monter. Du må bruke Monsters CV-database i samsvar med alle gjeldende personvernlover, og du samtykker i at du ikke skal formidle data fra Monsters CV-database til noen tredjepart, med mindre du er et godkjent rekrutterings-, bemannings- eller reklamebyrå eller annet byrå eller bruker CV-en utelukkende til ansettelsesformål.

Du må ta iverksette nødvendige fysiske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte dataene du har hentet fra Monsters CV-database, mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, formidling, endring eller ødeleggelse. Du må ikke dele påloggingsinformasjon for per-bruker-lisens eller per-visning-lisens til CV-databasen med en annen part.

Monsters CV-database skal ikke brukes:

(a) til andre formål enn som en arbeidsgiver som søker ansatte, inkludert, men ikke begrenset til, annonsering av kampanjer, produkter eller tjenester til innehavere av CV-er,

(b) til uoppfordret å ringe, fakse eller sende post, e-post eller nyhetsbrev til innehavere av CV-er eller kontakte enkeltpersoner med mindre de har gitt samtykke til å kontaktes (hvis samtykke er påkrevd eller, hvis uttrykt samtykke ikke er påkrevd, som ikke har informert deg om at de ikke ønsker å bli kontaktet), eller

(c) til å hente inn kandidater eller kontakte jobbsøkere eller innehavere av CV-er i forbindelse med jobbmesser eller forretningsmuligheter som ikke er tillatt i henhold til avsnitt 3.
For å sikre en trygg og effektiv opplevelse for alle kundene våre forbeholder Monster seg retten til å begrense mengden opplysninger (inkludert CV-visninger) som du kan få tilgang til i en gitt tidsperiode. Monster kan etter eget forgodtbefinnende endre disse begrensningene fra tid til annen.

4. Ytterligere vilkår som gjelder jobbsøkere.

Når du registrerer deg for Monster-nettstedet, blir du bedt om å opprette en konto og oppgi en del informasjon til Monster, inkludert en gyldig e-postadresse (din "informasjon").

Enhver profil du sender inn, må være nøyaktig og beskrive deg: en enkeltperson. Profilen består av standardfelter som må fylles ut, og du kan ikke inkludere telefonnumre, gateadresser, e-postadresser eller andre måter å kontakte deg på, bortsett fra etternavnet ditt og URL-er.

Du godtar at du har det hele og fulle ansvaret for formen til, innholdet i og nøyaktigheten til alle CV-er eller alt materiale du publiserer på Monster-nettsteder.

Monster forbeholder seg retten til å tilby deg tjenester og produkter fra tredjeparter som passer til preferansene du oppgir under registreringen eller senere, eller som du har samtykket i å motta. Slike tilbud kan komme fra Monster eller tredjeparter. Se Monsters Retningslinjer for personvern for å få flere detaljer om informasjonen din.

Du forstår og godtar at du ikke har eierskap til rettigheter på kontoen din, og at hvis du avbryter din Monster-konto eller Monster-kontoen din avsluttes, vil all kontoinformasjonen din fra Monster, inkludert CV-er, profiler, følgebrev, lagrede jobber og spørreskjemaer merkes som slettet og kan bli slettet fra Monsters databaser og fjernes fra eventuelle offentlige områder på Monster-nettstedene. Informasjonen kan fortsatt være tilgjengelig en stund på grunn av at det tar litt tid å gjennomføre slettingen på Monsters webservere. I tillegg kan tredjeparter beholde lagrede kopier av informasjonen din.

Monster forbeholder seg retten til å slette kontoen din og informasjonen din etter en lang periode med inaktivitet.

5. Brukerinnhold og innsendt materiale.

Du forstår at alt av informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, video, annonser, meldinger eller annet materiale du sender inn, publiserer eller viser i eller via et Monster-nettsted ("brukerinnhold"), er det hele og fulle ansvaret til personen som er opphavspersonen til slikt brukerinnhold. Monster har ikke eierskap eller kontroll over noe brukerinnhold. Du eller en eventuell tredjeparts rettighetshaver beholder alle patenter, varemerker og opphavsrettigheter til alt brukerinnhold du sender inn, publiserer eller viser i eller via Monster, og du er ansvarlig for å beskytte disse rettighetene. Ved å sende inn, publisere eller vise brukerinnhold på eller via Monster gir du Monster en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri, overførbar, viderelisensierbar lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, distribuere og publisere slikt brukerinnhold via Monster. Ved å sende inn, publisere eller vise brukerinnhold som er beregnet på allmenn tilgjengelighet, gir du dessuten Monster en global, ikke-eksklusiv, royaltyfri, overførbar, viderelisensierbar lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, distribuere og publisere slikt brukerinnhold med det formål å fremme Monster og dets tjenester. Monster vil stoppe denne lisensierte bruken innenfor en kommersielt rimelig periode etter at slikt brukerinnhold har blitt fjernet fra Monster. Monster forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å nekte å godta, publisere, vise eller overføre brukerinnhold.

Du garanterer også at du har rett til å gi lisensen som beskrives ovenfor, eller at eieren av eventuelle rettigheter til slikt innhold, inkludert ideelle rettigheter, har gitt avkall på alle slike rettigheter og på en gyldig og ugjenkallelig måte har gitt deg rett til å gi denne lisensen. Hvis du publiserer brukerinnhold på en offentlig tilgjengelig del av et Monster-nettsted, gir du også alle brukere rett til å få tilgang til, vise, se, lagre og reprodusere slikt brukerinnhold til personlige formål. Underlagt det foregående beholder eieren av brukerinnhold som plasseres på et Monster-nettsted, alle rettigheter som eksisterer til slikt brukerinnhold. Monster kan kontrollere og fjerne brukerinnhold som Monster, etter eget skjønn, mener bryter disse vilkårene, gjeldende lovgivning, regler eller forskrifter eller er trakasserende, forstyrrende, støtende eller ulovlige eller krenker rettighetene til eller skader eller truer sikkerheten til brukere av Monster-nettsteder. Monster forbeholder seg retten til å utvise brukere og hindre deres videre tilgang til Monster-nettsteder og/eller bruk av Monster-tjenester dersom de bryter vilkårene eller gjeldende lover, regler eller forskrifter. Monster kan etter eget forgodtbefinnende treffe alle nødvendige tiltak i forbindelse med brukerinnhold hvis selskapet mener at slikt brukerinnhold kan føre til erstatningsansvar for Monster, skade Monsters varemerke eller omdømme eller føre til at Monster helt eller delvis mister brukere eller tjenestene til sine Internett-leverandører eller andre leverandører.

Monster verken garanterer eller går god for sannferdigheten, nøyaktigheten eller påliteligheten til brukerinnhold, avledede verk av brukerinnhold eller annen kommunikasjon som publiseres av brukere, og Monster støtter heller ikke meninger som uttrykkes av brukere. Du godtar at du stoler på materiale publisert av andre brukere, på eget ansvar.

Nedenfor finner du en delvis liste over brukerinnhold som er forbudt i Monster-programmet. Listen er bare ment som et eksempel og er ikke en komplett liste over alt forbudt brukerinnhold.

Innhold som:
 • er støtende på en underforstått eller eksplisitt måte, for eksempel brukerinnhold som tar del i, støtter eller fremmer rasisme, bigotteri, diskriminering, hat eller fysisk skade av noe slag mot en gruppe eller enkeltpersoner,
 • trakasserer, ansporer til eller oppfordrer til trakassering av grupper eller enkeltpersoner,
 • involverer overføring av søppelpost, kjedebrev eller ubedt massepost, spamming eller phishing,
 • fremmer eller støtter uriktig eller misledende informasjon eller ulovlige aktiviteter eller oppførsel som er trakasserende, truende, obskøn, ærekrenkende eller injurierende,
 • fremmer eller støtter ulovlige eller uautoriserte kopier av andres opphavsrettsbeskyttede arbeid, for eksempel ved å tilby eller gjøre tilgjengelig piratkopiert programvare eller koblinger til dette, tilby eller gjøre tilgjengelig informasjon om hvordan man omgår produsentinstallert kopibeskyttelse, eller tilby eller gjøre tilgjengelig piratkopiert musikk eller annet medieinnhold eller koblinger til piratkopiert musikk eller andre mediefiler,
 • inneholder sider med begrenset eller passordbeskyttet tilgang eller skjulte sider eller bilder,
 • viser eller kobler til pornografisk, upassende eller grovt seksuelt innhold av noe slag,
 • tilbyr eller kobler til materiale som utnytter personer under 18 år på en seksuell eller voldelig måte eller på andre måter, eller ber om personlig informasjon fra personer under 18 år, eller
 • tilbyr instruktiv informasjon om ulovlige aktiviteter eller andre aktiviteter som forbys av disse vilkårene, inkludert produksjon eller kjøp av ulovlige våpen, krenking av andres personvern, spredning eller produksjon av datavirus eller piratkopiering av medieinnhold, og
 • ber om passord eller personlig identifiserbar informasjon fra andre brukere.
Enhver profil du sender inn, må beskrive deg: en enkeltperson. Eksempler på upassende og forbudte profiler omfatter profiler som gir seg ut for å representere et dyr, et sted, et livløst objekt, en fiktiv person eller en reell person som ikke er deg selv.

Ikke i noe brukerinnhold som sendes til Monster-nettverksbygging, kan du inkludere informasjon som kan tolkes som uønsket salgsaktivitet, reklame eller rekruttering til en ledig stilling rettet mot enkeltpersoner som søker hel- eller deltidsjobb. For å beskytte brukerne av Monster-felleskapet mot kommersiell markedsføring eller annen uønsket salgsaktivitet forbeholder Monster seg retten til etter eget forgodtbefinnende å begrense antallet e-postmeldinger eller andre meldinger som en bruker kan sende til andre brukere, til et antall som Monster finner rimelig.

Profiler som utledes fra brukerinnhold, kan også gjøres tilgjengelige via Monster-nettstedene. Monster gir ingen garantier når det gjelder nøyaktigheten eller gyldigheten av slikt utledet arbeid eller egnetheten for evaluering for arbeidsgivere. Utledede profiler kan skille seg betydelig fra brukerinnhold.

Vi setter pris på tilbakemeldinger fra brukerne våre og ser frem til å motta dine kommentarer om tjenestene våre og Monster-nettstedene. Du må imidlertid være klar over at retningslinjene våre ikke tillater oss å godta eller vurdere andre kreative ideer, forslag, oppfinnelser eller materiale enn dem vi spesifikt har bedt om. Selv om vi setter pris på tilbakemeldinger angående tjenestene våre, ber vi deg være spesifikk hvis du har kommentarer til tjenestene våre, og ikke sende oss egne ideer, oppfinnelser, forslag eller annet eget materiale. Hvis du likevel sender oss forslag, ideer, tegninger, konsepter, oppfinnelser eller annen informasjon (samlet kalt "innsendt materiale"), blir det innsendte materialet Monsters eiendom. Intet innsendt materiale blir underlagt taushetsplikt fra vår side, og vi har intet ansvar for bruk eller formidling av noe innsendt materiale. Monster blir eneste eier av alle kjente eller fremtidige rettigheter til det innsendte materialet og får rett til ubegrenset å bruke det innsendte materialet på en hvilken som helst måte, både kommersielt og på andre måter, uten å godtgjøre deg eller noen andre.

6. Kontaktperson for varsling om potensielle krenkelser av opphavsrett eller varemerker.

Hvis du mener at ditt opphavsrettsbeskyttede arbeid eller dine varemerker har blitt lastet opp til, publisert i eller kopiert til et Monster-nettsted og er tilgjengelig på Monster-nettstedet på en måte som utgjør en krenkelse av opphavsrett eller varemerker, kontakter du Monster på e-postadressen DMCALegal@monster.com eller via vanlig e-post:

Monster Worldwide, Inc.
Ved: Legal Department-DMCA
133 Boston Post Road
Weston, Massachusetts 02493
USA

Trenger du hjelp med et jobbsøkerproblem? Kontakt oss nå.
 

7. Retningslinjer for oppsigelse av brukere som krenker opphavsretten eller andres åndsverk.

Monster respekterer andres åndsverk, og vi ber våre brukere og innholdspartnere om å gjøre det samme. Uautorisert publisering, reproduksjon, kopiering, distribuering, endring, offentlig visning eller offentlig fremføring av opphavsrettsbeskyttede arbeider utgjør en krenkelse av rettighetene til opphavsrettseieren. Som et vilkår for din bruk av Monster-nettstedene samtykker du i å unnlate å bruke noe Monster-nettsted til å krenke andres åndsverkrettigheter på noen måte. Monster forbeholder seg retten til å avslutte kontoene til hvilke som helst brukere og blokkere videre tilgang til Monster-nettstedene til brukere som gjentatte ganger krenker andres opphavsrett eller andre åndsverksrettigheter. Monster forbeholder seg retten til etter eget skjønn å treffe disse tiltakene for å begrense tilgangen til nettstedet og/eller når som helst og etter eget skjønn avslutte kontoene til brukere som krenker andres åndsverkrettigheter, uansett om det foreligger gjentatte krenkelser, med eller uten beskjed på forhånd, og vi har intet erstatningsansvar overfor brukere som får kontoen avsluttet eller tilgangen blokkert. Hvis du, uavhengig av det foregående, i god tro mener at et varsel om krenkelse av opphavsrett feilaktig er rettet mot deg, kontakter du Monster som angitt i avsnitt 6 over.
 
8. Monsters ansvar

Monster-nettstedene fungerer blant annet som møtesteder der (i) arbeidsgivere annonserer jobbmuligheter og søker etter og vurderer jobbkandidater, og (ii) kandidater legger ut CV-er og profiler og søker etter og vurderer jobbmuligheter. Monster sensurerer ikke oppføringene, inkludert profilene som tilbys. Monster er ikke involvert i, og har ikke kontroll over, den faktiske transaksjonen mellom arbeidsgivere og kandidater. Monster er derfor ikke ansvarlig for brukerinnhold og kvaliteten, sikkerheten og legaliteten til jobbene eller CV-ene som legges ut, sannferdigheten eller nøyaktigheten til oppføringene, arbeidsgivernes evne til å tilby jobbmuligheter til kandidater eller kandidatenes evne til å fylle de ledige stillingene, og Monster gir ingen garantier vedrørende jobber, CV-er eller brukerinnhold på Monster-nettstedene. Selv om Monster forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å fjerne brukerinnhold, jobbannonser, CV-er eller annet materiale fra Monster-nettstedene fra tid til annen, forplikter Monster seg ikke til å gjøre dette, og så langt det er tillatt i henhold til loven, fraskriver Monster seg alt ansvar for konsekvenser som måtte oppstå som følge av at de ikke fjerner slikt innhold.

Monster-nettverksbygging er et møtested der enkeltpersoner kan bygge private og jobbrelaterte nettverk, og Monster sensurerer ikke profiler eller brukerinnhold på Monster-nettstedene. Monster er ikke involvert i den faktiske kommunikasjonen mellom brukere. Monster har derfor ingen kontroll over nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til profiler eller brukerinnhold som legges ut på Monster-nettsteder, og gir ingen garantier om profiler eller brukerinnhold på Monster-nettsteder.

Vær oppmerksom på at det finnes farer, inkludert fare for fysisk skade, forbundet med å kommunisere med fremmede, mindreårige eller personer som handler under falske forutsetninger. Du påtar deg alt ansvar for kommunikasjon med andre brukere som du har kommet i kontakt med via Monster-nettsteder. Det ligger i dens natur at andre personers informasjon kan være støtende, skadelig eller unøyaktig og i enkelte tilfeller villedende eller misvisende. Vi forventer at du vil være forsiktig og bruke sunn fornuft når du bruker Monster-nettstedene.

Siden det er vanskelig å bekrefte identiteten til brukere på Internett, kan ikke Monster bekrefte at hver bruker er den som vedkommende gir seg ut for å være. Siden vi verken vil eller kan involvere oss i kommunikasjon mellom brukere eller kontrollere oppførselen til brukere av Monster-nettsted, fritar du Monster (og våre agenter og ansatte) for ansvar i tilfelle det skulle oppstå en tvist med én eller flere brukere. Dette betyr at Monster ikke kan holdes ansvarlig for skadeserstatningskrav (faktiske skader og følgeskader og direkte og indirekte skader) av enhver art og natur, kjente og ukjente, mistenkte og uventede, avslørte og skjulte, som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med slike tvister, i den grad det er tillatt i henhold til loven
.
Monster-nettstedene og Monster-innholdet kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Monster gir ingen garantier angående nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til Monster-nettsteder eller Monster-innhold. Du bruker alle Monster-nettsteder og Monster-innholdet på eget ansvar. Monster-nettstedene endres med jevne mellomrom, og slike endringer kan gjøres når som helst. Monster kan ikke garantere eller love spesifikke resultater fra bruken av noe Monster-nettsted. Ingen råd eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, som en bruker får fra Monster eller via eller fra et Monster-nettsted, skal utgjøre en garanti som ikke uttrykkelig er nevnt her.

Hvis du bor i California, gir du avkall på rettighetene i California Civil Code Section 1542, der det står følgende: "Et generelt avkall dekker ikke krav i fordringshaverens favør som fordringshaveren ikke kjente til eller hadde grunn til å mistenke da vedkommende eksekverte avkallet, og som, hvis fordringshaveren hadde visst om dem, hadde hatt en betydelig innvirkning på fordringshaverens endelige avtale med debitoren."

Monster anbefaler deg å oppbevare en sikkerhetskopi av brukerinnholdet. I den grad det er tillatt i henhold til loven, er Monster ikke ansvarlig for sletting, tap eller uautorisert endring av noe brukerinnhold.
Monster verken garanterer eller går god for kvaliteten eller beskaffenheten til noen produkter eller tjenester fra tredjeparter som kjøpes via et Monster-nettsted, eller gir noen andre garantier av noe slag. Eventuelle garantier utstedes ene og alene av leverandøren av slike produkter eller tjenester fra tredjeparter, og det er vilkårene som er avtalt med leverandøren, som gjelder.

Hvis du mener at noe innhold på nettstedet er i strid med disse vilkårene, kontakter du vår agent, som er oppgitt i avsnitt 6 ovenfor.

Hvis du blir varslet om innhold eller annet materiale som det hevdes ikke samsvarer med disse vilkårene, kan Monster etter eget forgodtbefinnende undersøke påstanden og fastsette om innholdet skal fjernes, eller be om at innholdet fjernes. Monster har ikke erstatningsansvar eller ansvar overfor brukere når det gjelder ytelse eller manglende ytelse knyttet til slike aktiviteter.

9. Garantifraskrivelse.

MONSTER GARANTERER IKKE, I DEN GRAD DET ER MULIG I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, AT MONSTER-NETTSTEDER ELLER -TJENESTER KAN BRUKES UTEN FEIL, ELLER AT MONSTER-NETTSTEDER OG -SERVERE ER UTEN DATAVIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE MEKANISMER. HVIS DIN BRUK AV NOE MONSTER-NETTSTED ELLER MONSTER-INNHOLD MEDFØRER BEHOV FOR REPARASJON ELLER UTSKIFTNING AV UTSTYR ELLER DATA ELLER NOEN ANDRE KOSTNADER, HAR MONSTER INTET ANSVAR FOR DISSE KOSTNADENE. MONSTER-NETTSTEDENE OG MONSTER-INNHOLDET TILBYS "SOM DE ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. MONSTER FRASKRIVER SEG, I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING, ALLE GARANTIER, BÅDE DIREKTE OG UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT GARANTIEN OM SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG ANSVAR SOM FØLGE AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. MONSTER GIR INGEN GARANTIER FOR NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER AKTUALITETEN TIL MONSTERS INNHOLD, TJENESTER, PROGRAMVARE, TEKST, GRAFIKK OG KOBLINGER.

10. Ansvarsfraskrivelse for følgeskader.

MONSTER, DETS LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTER SOM NEVNES PÅ ET MONSTER-NETTSTED, HAR, I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING, UNDER INGEN OMSTENDIGHET NOE ANSVAR FOR SKADER AV NOE SLAG (INKLUDERT TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER, TAP AV INNTEKTER ELLER SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV TAP AV DATA, TAPTE JOBBMULIGHETER ELLER DRIFTSAVBRUDD) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE MONSTER-NETTSTEDER OG MONSTER-INNHOLDET, UAVHENGIG AV OM DETTE ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIG FORHOLD ELLER NOE ANNET RETTSLIG GRUNNLAG, OG UAVHENGIG AV OM MONSTER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

11. Ansvarsbegrensning.

MONSTERS MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR FOR KRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED ET MONSTER-NETTSTED ELLER DIN BRUK AV MONSTER-INNHOLDET, ER, UANSETT GRUNNLAGET FOR KRAVET (KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIG FORHOLD ELLER BRUDD PÅ GARANTI ELLER LIGNENDE) OG I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING, BEGRENSET TIL USD 100.

12. Koblinger til andre nettsteder.

Monster-nettstedene inneholder koblinger til nettstedene til tredjeparter. Disse koblingene tilbys bare som en ekstratjeneste til deg og betyr ikke at Monster går god for innholdet på slike tredjeparts nettsteder. Monster er ikke ansvarlig for innholdet på tredjeparts nettsteder det kobles til, og gir ingen garantier angående innholdet i eller nøyaktigheten til materiale på slike tredjeparts nettsteder. Hvis du går til tredjeparts nettsteder det kobles til, skjer det på eget ansvar.

13. Intet videresalg eller ingen uautorisert kommersiell bruk.

Du godtar at du ikke skal videreselge eller overdra rettighetene eller forpliktelsene dine i henhold til disse vilkårene. Du godtar også at du ikke skal benytte Monster-nettsteder til uautorisert kommersiell bruk.

14. Skadesløsholdelse.

Du godtar at du skal holde Monster, dets datterselskaper og deres respektive ledere, direktører, ansatte og agenter skadesløse og forsvare dem mot alle erstatningskrav, handlinger eller krav, inkludert rimelige juridiske og regnskapsmessige kostnader, som påstås å være eller er et resultat av (i) brukerinnhold eller annet materiale du sender til et Monster-nettsted, (ii) din bruk av Monster-innhold eller (iii) brudd på disse vilkårene fra din side. Monster skal informere deg om slike erstatningskrav, søksmål eller rettsforhandlinger så fort som mulig.

15. Generelt.

Monster kommer ikke med krav og gir ingen garantier om at Monster-innholdet lovmessig kan vises og åpnes utenfor Norge. Tilgang til Monster-innholdet kan være forbudt for enkelte personer eller i enkelte land. Hvis du bruker Monster-nettsteder, gjør du det på eget ansvar, og du er ansvarlig for å overholde lokale lover. Programvare som lastes ned fra et hvilket som helst Monster-nettsted, er underlagt amerikanske eksportkontrollover og kan ikke lastes ned eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres (i) til (eller til en person som er statsborger eller bosatt i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller andre land der USA har pålagt embargo, eller (ii) til enkeltpersoner eller enheter som er oppført på det amerikanske finansdepartementets liste over utpekte statsborgere eller det amerikanske handelsdepartementets Table of Deny Orders. Ved å laste ned eller bruke slik programvare garanterer du at du ikke befinner deg i, er under kontroll av eller er statsborger eller bosatt i et slikt land, eller at du er en slik enkeltperson eller enhet som er oppført på en slik liste.

Disse vilkårene er underlagt norsk rett. Jurisdiksjon for alle krav som fremmes under denne avtalen ligger eksklusivt hos Oslo tingrett. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene kjennes ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal denne kjennelsen ikke påvirke gyldigheten til resten av bestemmelsene i disse vilkårene, som fremdeles gjelder uten begrensninger. Gis det avkall på noen av disse vilkårene, anses det ikke som å gi et videre eller fortsatt avkall på dette vilkåret eller noe annet vilkår. I tillegg skal Monsters manglende håndhevelse av noen av disse vilkårene ikke tolkes som at Monster gir avkall på slike vilkår, eller på andre måter påvirke Monsters evne til å håndheve slike vilkår i fremtiden. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt i andre avtaler, ytterligere vilkår for enkelte områder av Monster-nettstedene, en bestemt juridisk merknad eller programvarelisens eller materiale på bestemte sider av Monster-nettstedene, utgjør disse vilkårene hele avtalen mellom deg og Monster angående bruken av Monster-nettstedene. Den eneste måten å endre disse vilkårene på, er å publisere en revidert versjon på denne siden.

16. Ytterligere vilkår.

Enkelte områder av Monster-nettstedene er underlagt ytterligere vilkår. Ved å bruke slike deler eller deler av dem godtar du å være bundet av de ytterligere vilkårene som gjelder for disse områdene. Ved å bruke områder av dette nettstedet eller andre Monster-nettsteder som inneholder Google Maps, samtykker du i å være bundet av vilkårene for bruk for Google Maps på http://maps.google.com/help/terms_maps.html og de juridiske merknadene som er tilgjengelige på http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html, slik de oppdateres fra tid til annen.

©GfK GeoMarketing geografisk informasjon levert av GfK GeoMarketing GfK. GeoMarketing leverer geografisk informasjon og kartinformasjon for postnumre i Vest-Europa og Canada for å skape stedfinneren for den nærmeste jobben og til visualisering av kart. Kartene og den geografiske informasjonen er opphavsrettsbeskyttet og kan bare brukes i Internett-programmet og funksjonalitetene som leveres av Monster. Annen bruk og publisering av geografisk informasjon og kart er ikke tillatt.

©Maponics, LLC 2008 geografisk informasjon levert av Maponics, LLC. Maponics leverer geografisk informasjon og kartinformasjon om postnumre i USA. Denne informasjonen er opphavsrettsbeskyttet og kan bare brukes i Internett-programmet og funksjonalitetene som leveres av Monster. Annen bruk og publisering av geografisk informasjon og kart er ikke tillatt.

17. Mobiltjenester.

Hvis du bruker Monster-nettstedene via en mobilenhet, godtar du at informasjon om din bruk av Monster-nettstedene via din mobilenhet og operatør kan formidles til oss, inkludert informasjon om mobiloperatøren din, mobilenheten din eller den geografiske plasseringen din. I tillegg kan bruk av Monster-nettstedene via en mobilenhet føre til at det vises opplysninger på og via mobilenheten din. Ved å bruke Monster-nettsteder via en mobilenhet garanterer du at du er berettiget til å dele de overførte dataene med mobilleverandøren din eller andre tilgangsleverandører hvis du importerer noen av Monster-opplysningene dine til mobilenheten din. Skulle du endre eller deaktivere mobilabonnementet ditt, må du så raskt som mulig oppdatere Monter-kontoinformasjonen for å sikre at meldingene dine ikke sendes til personen som får det gamle nummeret ditt. Gjør du ikke dette, er eventuelle følger ditt ansvar. Du godtar at du er ansvarlig for alle kostnader og nødvendige tillatelser relatert til bruk av Monster-nettsteder via mobiloperatøren din. Du bør derfor høre med operatøren din for å finne ut om Monster-nettstedene er tilgjengelige, og få informasjon om vilkårene som gjelder for disse tjenestene for dine mobilenheter.

Ved å bruke nedlastbare programmer som gjør at du kan bruke Monster-nettsteder, godtar du uttrykkelig vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere som gjelder for Monster-programmet på tidspunktet du laster ned eller installerer det, eller slik den oppdateres fra tid til annen.

18. Varighet og avslutning.

Disse vilkårene gjelder så lenge du bruker Monster-nettstedet på noe vis. Monster forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å bruke alle tilgjengelige rettsmidler, inkludert å fjerne brukerinnholdet ditt fra Monster-nettsteder og umiddelbart avslutte registreringen din eller din mulighet til å få tilgang til Monster-nettsteder og/eller andre tjenester som tilbys av Monster, hvis du bryter disse vilkårene, eller hvis Monster ikke kan verifisere eller bekrefte informasjon du sender inn til en påmelding til et Monster-nettsted. Enkelte bestemmelser i disse vilkårene gjelder også etter at du ikke lenger er bruker av Monster-nettstedene, inkludert avsnittene 1, 2, 5, 7 til og med 16.

Oppdatering gyldig fra mars 2014

Sammendrag av endringer – med virkning fra mars 2014

Vi har revidert vilkårene for bruk til å omfatte nye kommunikasjonsverktøy som er tilgjengelige på Monster, og muligheten for at Monster kan innhente opplysninger om deg fra offentlig tilgjengelige nettsteder for å opprette eller utvide en profil på Monster.